h

ICT-campus krijgt kans

8 maart 2016

ICT-campus krijgt kans

Foto: SP Veenendaal

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft ingestemd met de ICT-visie en de ontwikkeling van een zogeheten 'ICT-campus' in Veenendaal. Tot die meerderheid behoorde ook de SP, al was dat geenszins vanzelfsprekend...

De SP had grote bedenkingen bij de plannen. Niet in de laatste plaats, omdat ze nogal vaag waren. Dit deed erg denken aan 'De Kracht van Ondernemend Veenendaal', een beleidsplan over ondernemerschap, waar de SP vorig jaar tegen stemde.
Het was het commitment van het bedrijfsleven, dat voor meer dan een half miljoen euro aan mensuren steekt in de ICT-plannen, dat de SP ditmaal deed besluiten om ze het voordeel van de twijfel te geven.

Voor het slagen van de ICT-campus is het wel van belang dat een HBO, of een dependance daarvan, zich vestigt in Veenendaal. Tot dusver is dat nog niet gelukt, ondanks de behoefte die de ICT-sector al jaren heeft daaraan.

Ook een degelijk cultuuraanbod is van belang voor het welslagen van de ICT-plannen. ICT'ers zijn immers ook mensen; Veenendaal moet ook voor hen een aantrekkelijke gemeente zijn.
De SP vergeet niet dat ondernemers ook nog een leven buiten de zaak hebben.

Als de ICT-campus een succes wordt, kan dat een waardevolle toevoeging zijn voor de Veense economie. Wel waarschuwt de SP ervoor dat dit niet de (enige) kurk moet zijn waar de economie in Veenendaal op drijft. Dit maakt ons immers kwetsbaar.
In het verleden heeft Veenendaal teveel geleund op de wol en de sigaren; toen die industrie vertrok had het Veen een groot probleem, en moest zichzelf opnieuw 'uitvinden'.
Iets vergelijkbaars gebeurde in Detroit met de auto-industrie. Het veranderde Detroit van één van de rijkste in één van de armste steden van de VS.

De gemeenteraad besloot op 3 maart over de ICT-plannen. In diezelfde vergadering werden er ook besluiten genomen over DEVO en Prattenburg.

Reactie toevoegen

U bent hier