h

Schouder aan schouder lukt het ons!

7 maart 2017

Schouder aan schouder lukt het ons!

Foto: Enna van Duinen

Wie wat voor elkaar in krijgen, moet zelf in actie komen. En medestanders vinden. Als mensen samenwerken, wordt de klus geklaard. Dat was de centrale boodschap van de Thema-Avond die de SP gisteravond (maandag 6 maart) in Plein Zuid organiseerde.

Sprekers waren: Sietse van der Bij, Jan Breur, Ad Meijer en (per video) Sandra Beckerman.

Videoboodschap

Sandra Beckerman is kandidaat-Kamerlid voor de SP (plaats 6), en een geboren Veense. Ze groeide op in het Franse Gat, en ging naar school op 'De Klimop' en later het Rembrandt College. Graag was ze erbij geweest op de avond, maar ze had verplichtingen elders.

Wel had ze, speciaal voor haar 'oude wijk' een videoboodschap opgenomen. Deze werd op de thema-avond vertoont. Hierin vertelde ze ondermeer over haar strijd in Groningen; samen met de aardbevingsslachtoffers tegen de NAM. De mensen in Groningen knokken, om in hun eigen woon- en leefomgeving de macht terug te pakken.

De videoboodschap is nu te bekijken op de Facebookpagina van SP Veenendaal.

videoboodschap Sandra Beckerman

KaBeCo

Ook 'lokale helden' Sietse van der Bij en Jan Breur benadrukten wat mensen kunnen bereiken door zich te verenigen en in actie te komen. Met voorbeelden uit Veenendaal.

Van der Bij, woordvoerder 'huisvesting' in de gemeenteraadsfractie van de Veense SP, vertelde over de actie van KaBeCo. Toen op een bewonersavond van de SP bleek dat veel bewoners in het Franse Gat te maken met achterstallig woningonderhoud, richtten zij hun ogen de SP - met de vraag: wat gaan jullie hieraan doen?

"Hierop zeiden we: WIJ gaan niets doen," aldus Van der Bij, "JULLIE gaan wat doen. Als jullie hulp nodig hebben, helpen we jullie. Maar het moet jullie actie zijn."
Dus zijn de bewoners zelf aan de slag gegaan. Ze brachten de klachten nader in beeld, en presenteerden hun bevindingen. Waarop Patrimonium toezegde snel te beginnen met het onderhoud.

Oormerk Zorggeld en het Nationaal ZorgFonds

Fractievoorzitter Jan Breur, die onder andere het woord voert op zorg, bracht de actie 'Oormerk Zorggeld' in herinnering. Een handtekeningenactie die was opgestart nadat de Gemeente zorggeld wilde steken in parkeergarages, en 1.500 handtekeningen heeft opgeleverd. En het resultaat is, dat zorggeld nu ook echt zorggeld blijft!

Op nationaal niveau is eenzelfde ontwikkeling te zien bij het Nationaal ZorgFonds, dat de commerciële zorgverzekeraars moet (en gaat) vervangen. In minder dan een jaar tijd heeft de groep die zich achter het ZorgFonds schaart ontwikkeld van vijfentwintig mensen tot een KWART MILJOEN.
Het gevolg is dat politici, voor- èn tegenstanders, zich nu wel moeten verhouden tot het Zorgfonds. Een idee dat ze vorig jaar nog geen gedachte waardig achtten...

En dat het Nationaal ZorgFonds, en de afschaffing van het Eigen Risico, noodzakelijk zijn, blijkt uit de berekening die Yolande de Meer voor zichzelf heeft gemaakt voor het komende jaar. Yolande is chronisch ziek door een neurologische aandoening, maar dat weerhoudt haar niet (integendeel) om zich actief in te zetten voor goede en betaalbare zorg voor iedereen.
De zorgkosten stapelen zich dusdanig op, dat ze in 2017 structureel €80,- per maand tekort komt. En ze heeft al alle 'luxe' opgegeven om rond te kunnen komen!
Kortom; alle noodzaak om dat ZorgFonds er te laten komen! Doe mee!

Foto: SP Veenendaal
Pak de Macht

De laatste spreker van de avond was Ad Meijer. Raadslid in Amersfoort, Statenlid in de provincie Utrecht, en kandidaat-Kamerlid (plaats 20) voor de SP. Hij legde uit wat volgens hem het belang van de komende verkiezingen zijn.

"De wereld draait wel door. Of ik nu wel of niet in de kamer kom," aldus Meijer. "Wat veel belangrijker is, is de vraag of gewone mensen wel een stem hebben in het politieke bestel. Want als wij het niet doen, wie dan wel?"

Met die vraag wilde Meijer absoluut niet zeggen dat de SP alle problemen voor de mensen oplost.
"Wij zijn niet de partij van de mooie praatjes en de loze beloften. Wij zijn de partij die de mensen opzoekt. Met hen spreekt. En samen met hen de schouders eronder zet.
Want uiteindelijk is een politieke partij maar een middel. De echte verandering komt van de mensen zelf. Als die zich verenigen, en zich gezamenlijk inzetten, worden er dingen bereikt. Ze hebben de macht, ze hoeven hem alleen maar te pakken."

En zo is het.
#PakDeMacht

Reactie toevoegen

U bent hier