h

De weg naar het congres

14 december 2019

De weg naar het congres

Foto: Jan Breur

Samen vooruit!

Vandaag is het zover. Het 24e congres van de SP.
Op dit congres wordt de uitslag van de bestuursverkiezing bekendgemaakt, en wordt het congresstuk 'Samen Vooruit' vastgesteld. Hierin staat de strategie beschreven om de partij weer te versterken en toekomstbestendig te maken.
Iets wat hard nodig is, na het pak rammel dat de partij kreeg bij de laatste verkiezingen...

Foto: Rabia Baima

De verkiezingsuitslagen waren al een tijdje niet om naar huis te schrijven, maar bij verkiezingen voor het Europese Parlement raakte de SP echt een dieptepunt. De partij verloor beide zetels in het Parlement - en vertrok daarmee uit Brussel.
Partijvoorzitter Ron Meyer trok daaruit zijn conclusie: hij zou zich niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.

Foto: NOS

Dat weerhield de afvaardiging van diverse afdelingen er echter niet van, om bij de eerstvolgende partijraad enkele harde noten te kraken. Veenendaal was hierop geen uitzondering. De partijraad kreeg bijzondere belangstelling van diverse media...

Foto: SP Veenendaal

Maar de partij moet natuurlijk wel verder. De congrescommissie was belast met het opstellen van een analyse en een actieplan om de partij weer vooruit te helpen. En er werden tal van bijeenkomsten belegd om te spreken over de staat van de partij.

Foto: SP Veenendaal

Op de ledenvergadering in september werd het congresstuk voor het eerst besproken. Ook werd er kennis genomen van de voordracht van de kandidatencommissie voor het nieuwe partijbestuur.
Opmerkingen over zowel het stuk, als de voordracht werden in een verslag doorgegeven aan het partijbestuur.

Veenendaler Walter Siemons vroeg op deze ledenvergadering steun voor zijn kandidatuur. Hij wilde eveneens beschikbaar stellen voor het bestuurslidmaatschap. De ledenvergadering steunde zijn kandidatuur unaniem, waardoor Walter verkiesbaar kon worden.

Foto: AJ Breur

Er viel echt wat te kiezen op dit congres. Aanvullend op de voordracht zijn tal van kandidaten voor het partijbestuur naar voren getreden. Naast Walter Siemons is ook Sunita Bihari kandidaat. In november bezocht ze Veenendaal om deel te nemen aan het jaarlijkse Novemberdebat.

Voor het voorzitterschap zijn Jannie Visscher uit Eindhoven en Patrick van Lunteren in de race.

Foto: Jan Breur

De verkiezingen voor het partijbestuur vonden plaats op de ledenvergaderingen in november. Ook werd hier de aangepaste versie van het congresstuk besproken. Na deze bespreking konden wijzigingsvoorstellen en moties worden aangeleverd voor het congres.

Foto: Sunita Biharie

Op het congres vindt er een stemming plaats over het congresstuk, de 124 wijzigingsvoorstellen en 33 moties. Ook zal de uitslag van de verkiezingen voor het bestuur bekend worden gemaakt.

Na vandaag weten we de naam van de nieuwe partijvoorzitter. En weten we wie er in het nieuwe bestuur zitten.
Wie het ook zullen worden, we gaan SAMEN VOORUIT.

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier