h

VVD krijgt nul op rekest

16 januari 2020

VVD krijgt nul op rekest

Quasi-inbesteding welzijnswerk

In juni vorig jaar besloot de gemeenteraad om te stoppen met het aanbestedingscircus in het welzijnswerk - nadat de SP hier jarenlang op gehamerd had. Alleen de VVD stemde tegen.
Diezelfde VVD probeerde afgelopen dinsdag
(14 januari) in de raadscommissie om de andere partijen hierop terug te laten komen - maar iedereen hield voet bij stuk.

De aanleiding voor deze poging was de raadsinformatiebrief, waarin de quasi-inbesteding nader is uitgewerkt. Het feit dat er wat financiële en organisatorische hordes te nemen zijn, was voor VVD-raadslid Jesper Diepeveen aanleiding om te hopen dat de andere partijen bevangen zouden raken door koudwatervrees. Dit bleek niet het geval...

Veens

In de nieuwe situatie, waarin er quasi-inbesteed wordt in plaats van aanbesteed, zal er een nieuwe organisatie worden opgetuigd. De gemeente koopt het welzijnswerk dan niet meer in bij Veens.
Dit was reden voor Atie Gelderloos - de directeur Sociaal Domein van Santé Partners, waar Veens onder valt - aanleiding om de raadscommissie toe te spreken.
Zij waarschuwde voor discontinuïteit in het welzijnswerk, het overgangsrecht voor personeel, en financiële risico's.

Echter; deze zaken zouden ook spelen als er gekozen zijn voor aanbesteding. Sterker nog; dan zouden zij elke vier tot zeven jaar terugkeren - terwijl het bij de overgang naar quasi-inbesteding een eenmalige overgang is.
En dat is nu precies de reden dat de gemeenteraad heeft besloten om te stoppen met aanbesteden in het welzijnswerk.

Geen dogma's

De wens van de SP, om welzijn niet langer onder een aanbestedingsregime te laten vallen, berust niet op ideologische dogma's. Nee, het is gebaseerd op een dure praktijkles.
In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om welzijn aan te besteden. Het gevolg was dat Poppodium 'Escape' en Buurthuis 'de Geut' moesten sluiten, verschillende mensen (waaronder, maar zich niet beperkend tot een wethouder) hun baan verloren, en het welzijnswerk lange tijd ontregeld was.
De SP pleit er sindsdien voor om het welzijnswerk niet meer via aanbesteding te betrekken. Bij elke bespreking hierover wist de partij een toezegging van de wethouder los te peuteren om ook andere vormen als serieuze optie te beschouwen. En vorig jaar ging de gemeenteraad over de streep met de keuze voor quasi-inbesteden.

Alleen de VVD stemde tegen; zij bleven hangen in hun dogma van aanbesteden...

Meer over welzijn:

Reactie toevoegen

U bent hier