h

Blog Jan Breur

2 augustus 2016

5. Hadj

vijf zuilen / zomerspecial 2016

Volgens de overlevering, is Abraham ooit in verzoeking gebracht om zijn eigen zoon te offeren. Dit verhaal speelt een centrale rol bij het Islamitische offerfeest, alszo ook bij de Hadj; de vijfde zuil van de Islam...

Lees verder
30 juli 2016

4. Ramadan

vijf zuilen / zomerspecial 2016

De Ramadan is de Islamzuil die buiten de Moslim-gemeenschap de meeste bekendheid geniet. Veel mensen hebben er wel eens van gehoord. Het is de vastentijd; de vierde Zuil van de Islam...

Lees verder
27 juli 2016

3. Zakat

vijf zuilen / zomerspecial 2016

Liberalen zien omzien naar elkaar als iets nobels dat je idealiter vrijwillig doet. Socialisten zien het juist als hun raison-d'être en vinden solidariteit een mensenplicht. Dat hebben ze met Moslims gemeen; die noemen dat Zakat. Dit is de derde Zuil van de Islam...

Lees verder
23 juli 2016

2. Salat

Vijf Zuilen / Zomerspecial 2016

Omdat God overal zou zijn, bidt niet elke Moslim met het gezicht richting Mekka. De meeste Moslims doen dit echter wel; Mekka is voor hun de belangrijkste plek op aarde. Het bidden geschiedt ten minste vijf keer per dag. De vijf gebedsmomenten vormen de salat; de tweede Zuil van de Islam...

Lees verder
21 juli 2016

1. Sjahada

vijf zuilen / zomerspecial 2016

"Er is geen andere god dan God, en Mohammed is zijn profeet." Deze woorden spreken Moslims meermaals per dag uit. Menig baby in moslimgezinnen krijgt deze woorden direct na de geboorte in het oor gefluisterd. Het is de sjahada, of geloofsbelijdenis. De eerste van de Vijf Zuilen van de Islam...

Lees verder
20 juli 2016

Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?

Foto: Jan Breur

In oktober woon ik 24 jaar in Veenendaal; dat is meer dan tweederde van mijn leven. Als je zolang in Veenendaal woont, weet je alle 'points of interest' wel te vinden en kijk je niet naar de bewegwijzering. Voor de aardigheid zou je dat toch eens moeten doen...

Lees verder
19 juli 2016

Vijf Zuilen

Zomerspecial 2016

De Zomerspecial. Een essayreeks, een serie beschouwingen. Een verdiepingsslag; om je brein levend te houden tijdens de vakantie. Hij is er weer...

Lees verder
13 juli 2016

Atlas Shrugged

Een leuk opwarmertje voor de jaarlijkse Zomerspecial...

Lees verder
3 juli 2016

Overal waar onrecht is...

Het is een onrustig tijdsgewricht. Vluchtelingencrisis, Brexit, aanslagen in Parijs, Brussel, en Orlando. De economische crisis is echt nog niet voorbij, en veel winkelgebieden kennen veel leegstand. Ook in Veenendaal staan nog veel winkels leeg. Niemand weet waar dit alles naartoe leidt.

Lees verder
2 juli 2016

Walter's grote moment...

Foto: Jan Breur

Juni is de tijd van de jaarcijfers. Dat geldt niet alleen voor de gemeente, waar afgelopen donderdag 'Verantwoordingsdag' plaatsvond, maar ook voor de SP. Vorige week legde het Partijbestuur verantwoording af over de jaarrekening aan de partijraad.

Normaalgesproken valt de taak, het presenteren van de jaarrekening ten deel aan de Penningmeester. Maar, wegens ziekte moest het Hoofd Financiële Administratie de honeurs waarnemen. En dat is niemand minder dan...

...onze eigen Walter Siemons!

Lees verder

Pagina's

U bent hier