h

Provincie/regio

Foto: Jan Breur

Hier vindt u artikelen die te maken hebben met zaken buiten Veenendaal. Dat wil zeggen; onze regio. Dat kunnen onze buurgemeenten zijn, regio Food Valley, of de provincie.

De Provinciale Statenfractie van de SP in de provincie Utrecht heeft ook een eigen website. Deze vindt u HIER.

26 februari 2017

Nieuwe streekomroep - voordeel van de twijfel

Foto: SP Veenendaal

Lokale en regionale media zijn van groot belang. Het versterkt de betrokkenheid met je leefomgeving, en stelt je in staat om je gemeentelijke en provinciale volksvertegenwoordigers te controlleren. Daarom is de SP voorstander van het voortbestaan van Midland FM en Stilok Radio in een nieuwe (of: vernieuwde) streekomroep. Alleen het concrete plan hiervoor boezemde niet bijster veel vertrouwen in.

Lees verder
19 januari 2017

Ongepast; zo laat nog een begrotingswijziging!

Foto: Jan Breur

Nu nog een begrotingswijziging over 2016? Dat is ongepast; vindt de SP. Fractievoorzitter Jan Breur liet dat weten tijdens de vergadering van de raadscommissie, afgelopen dinsdag (17 januari). Hier werden de Kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU*) èn een wijziging op hun begroting besproken.

Lees verder

Open houding Rhenen

De gemeente Rhenen heeft een hele open over een grens'correctie' met Veenendaal. Wat de SP betreft mag Veenendaal zich daarvoor in de handen knijpen, want de situatie - waarbij de gemeentegrens soms dwars door iemand's huis loopt - is de schuld van Veenendaal.

Lees verder
11 januari 2017

Rhenen en Veenendaal stellen onderzoek voor naar grenscorrectie

Foto: H.H.

De colleges van Rhenen en Veenendaal stellen hun raden voor een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar de gevolgen van een eventuele grenscorrectie. De opdracht bestaat uit een draagvlakonderzoek, het verkennen van mogelijke opties en het in kaart brengen van de consequenties hiervan. Na deze verkennende fase zullen de colleges en raden van beide gemeenten worden betrokken bij eventuele vervolgbesluiten.

Lees verder
30 december 2016

Terugblik: Actiejaar 2016

Foto: Jan Breur

Qua politieke acties was 2016 een spectaculair jaar, met verschillende Team-Ups en Crossovers - oftwel: samenwerkingen met andere partijen en afdelingen. Samen voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere Wereld...


Lees verder
3 december 2016

De duvel schijt altijd op dezelfde hoop!

"Een aantal jaar geleden kreeg ik een hartstilstand. Mijn vrouw reanimeerde me en ik kwam er vrij goed vanaf," vertelde de man tijdens de zorgavond in Ede, die wij bezochten. "Een paar jaar later kreeg ik hartfalen en was ik gedwongen met mijn werk te stoppen. Dit betekende 30% verlies van mijn inkomen."

Lees verder
2 december 2016

Een uitstapje naar de buren

Op uitnodiging van de afdeling SP afdeling Ede  ging een vrolijk drietal met de auto die kant op (Baukje, Erik, Toke). Nu had  afdeling Ede een avond over het Nationaal Zorgfonds.

Lees verder
1 december 2016

Wat kan ik voor u doen?

Afgelopen dinsdagavond toog een klein clubje van SP Veenendaal naar Ede, om daar een Nationaal Zorgfonds-avond bij te wonen. Het was een avond waar vooral de mensen aan het woord kwamen, die direct met de zorg te maken hebben.

Lees verder
24 november 2016

Sandra Beckerman in Ede

Foto: SP / Spanning

Kandidaat-Tweede-Kamerlid en Oud-Veense Sandra Beckerman komt naar Ede. Zij zal daar namens het Nationaal ZorgFonds spreken op een informatie- en discussieavond over zorgmijding.

Lees verder
17 november 2016

Nieuwbouw Juliahoeve

Foto: SP Veenendaal

Er komt nieuwbouw op de plaats van de Juliahoeve. Welhaast alle fracties in de gemeenteraad gaven hun akkoord aan het beeldkwaliteitsplan, tijdens de vergadering van de raadscommissie van 15 november; afgelopen dinsdagavond.

Lees verder

Pagina's

U bent hier