h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

25 april 2018

Waardigheid, ook voor mensen met een arbeidsbeperking!

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de kernwaarden van de SP. Alles wat wij doen staat in het teken van deze beginselen.
Helaas staan deze waarden, in het huidige politieke klimaat, steeds vaker onder druk.

Lees verder
24 april 2018

Teleurstellend bejegeningsplan

Foto: AJ Breur

SP: Gemeente moet een flinke tand bijzetten

Afgelopen week heeft de SP, tijdens de vergadering van de raadscommissie, haar teleurstelling uitgesproken over het 'verbeterplan communicatie en klantbejegening reïntegratie'.

Lees verder
15 april 2018

Van God los.

De afgelopen week heb ik twee documentaires gezien van Zembla...

Lees verder
14 april 2018

Open brief aan Sybrand Buma

Foto: Baukje Hiemstra

Veenendaal, 14 april 2018

Geachte heer Van Haersma-Buma,

Deze brief schrijf ik niet omdat ik een hekel aan u heb. Integendeel; ik heb u juist bijzonder hoog staan. Sterker nog: juist OMDAT ik u hoog acht schrijf ik u deze brief.

Lees verder
12 april 2018

SP: Minimumloon in Veenendaal geldt voor iedereen!

Foto: Enna van Duinen

ook voor mensen met een arbeidsbeperking!

Veenendaal mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente onder het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP-Raadslid Jan Breur.

Lees verder
13 maart 2018

Het goede voorbeeld

Laatst sprak ik een kennis. Zij was een paar jaar geleden, toen ze 58 jaar was, door de bezuinigingsrondes in de zorg ontslagen. En hoewel ze voortdurend sollicitaties uitschreef, kwam ze niet meer aan het werk.

Lees verder
2 maart 2018

VOOR ELKAAR: Huisvesting voor voedselbank en Overstag geborgd!

Het heeft even geduurd, maar het is voor elkaar. De voedselbank en Overstag hoeven zich geen zorgen te maken dakloos te geraken. Ze zijn ondergebracht in het beleid van de gemeente - die daarmee verantwoordelijk is voor de huisvesting. Een gezamenlijk voorstel van ChristenUnie, SP en anderen heeft hiervoor gezorgd.
Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen; alleen de VVD stemde tegen...

Lees verder
16 februari 2018

Geef IW4 duidelijkheid en zekerheid

Foto: SP Veenendaal

Hoe zal de sociale werkplaats in de toekomst worden vormgegeven? Het is een vraag die de gemeenteraad al langere tijd bezighoudt. En al die tijd weten de werknemers van IW4 niet wat ze mogen verwachten. En ook nu is er nog geen duidelijke richting gekozen.
Donderdagavond
(15 februari) sprak de raadscommissie over de toekomst van IW4...

Lees verder
14 februari 2018

ICT

Op het gebied van ICT liggen kansen die we niet moeten laten liggen. Niet voor niets steunt de SP de ontwikkeling van de ICT-campus. Maar we moeten wel realistisch zijn: Ten eerste is Veenendaal niet het enige ICT-centrum op de wereld, en ten tweede past een baan in de ICT niet bij iedere Veenendaler. We moeten er voor waken dat de lager geschoolde Veenendaler niet buiten de boot valt in de technologische ontwikkeling. Laten we dan ook inzetten op een gevarieerd arbeidsaanbod, niet ALLEEN met ICT, maar met kansen in alle sectoren – zodat er banen zijn die aansluiten op eenieders interesses en vaardigheden.

Lees verder
10 februari 2018

Mensen IW4 in het gedrang.

Onlangs sprak ik een medewerker van IW 4. Hij maakte zich zorgen om de toekomst van het bedrijf.
"Ze sluiten de metaalafdeling," zei hij. "Kunnen jullie daar niet wat aan doen? Jullie zijn goed voor IW4 en ook voor de mensen die daar werken!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier