h

TERUGBLIK: In de provincie

9 juli 2022

TERUGBLIK: In de provincie

Foto: SP Veenendaal

Van kennismaking tot stemming...

Voor Jan Breur was het afgelopen politieke seizoen een bijzonder seizoen. Niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de geboorte van zijn dochter Isabel - midden in de campagne, maar ook vanwege zijn intrede in de Provinciale Staten. In eerste instantie 'slechts' als statencommissielid, maar al snel werd hij volwaardig statenlid...
... en fractievoorzitter.

We blikken terug...

Al snel nadat hem gevraagd was om de statenfractie te helpen, werd het Jan duidelijk wat er bedoeld werd: statencommissielid worden. Zo gezegd, zo gedaan. In de Statenvergadering van november werd hij geïnstalleerd, waarna hij meteen de rest van de vergadering bijwoonde.
In die vergadering zou het hem in één klap duidelijk worden wat het betekende om actief te zijn in een politiek orgaan, waar ook de PVV actief is. Er vond een opmerkelijk debat plaats, en er zouden nog vele volgen...

Omdat fractievoorzitter Andrea Poppe ziek was bij de eerstvolgende commissievergadering 'Milieu en Mobiliteit', kwam zijn debuut eerder dan gepland.
"Natuurlijk had ik liever even de tijd genomen om thuis te geraken in de dossiers en de mores in deze arena, maar ik had me niet bij het team aangesloten om alleen maar toe te kijken," zegt Jan. "Dus hoewel ik niet verwacht had om zo snel al het woord te moeten voeren, deed ik het met liefde."
Als statencommissielid had Jan alleen in de commissie spreekrecht. Bij de 'echte' vergaderingen van Provinciale Staten, waar ook moties kunnen worden ingediend, kon hij alleen maar toekijken hoe anderen debatteerden.
Voor zijn ogen voltrokken zich soms opmerkelijke schouwspellen.

Foto: Jan Breur

De provincie lijkt van alle Nederlandse bestuurslagen het meest een ver-van-mijn-bed-show, maar soms komt het heel dicht bij huis. Toen aanpak van de Rijnbrug duurder bleek uit te vallen (waar de SP talloze keren voor gewaarschuwd had), trok Gelderland zich uit het project. Utrecht reageerde hierop door geld bij te pompen, in de hoop dat Gelderland mee zou doen.
In de commissie waarschuwde Jan dat dit een heilloze weg is, en Andrea nam die boodschap mee naar de Staten. En ook hierover vond een levendig debat plaats, maar geheel naar verwachting trok dit Gelderland niet over de streep...

Foto: Marc de Droogh

Andrea, die al langere tijd met gezondheidsklachten kampte, nam in maart afscheid van Provinciale Staten. Jan volgde haar op als statenlid en... fractievoorzitter. In diezelfde tijd werd Jan net herkozen in de Gemeenteraad, en kort daarvoor werd zijn dochter Isabel geboren.
Al met al brak er toen een bijzonder hektische tijd aan. Een geluk voor Jan is dat de stemmingen in een aparte vergadering digitaal plaatsvonden, zodat één en ander nog behapbaar was als hij op twee plekken tegelijk moest zijn.

Met het aanbreken van de zomer kwam het einde van het politieke seizoen in zicht. Naar aanleiding van de Kadernota werden er Algemene Beschouwingen uitgesproken. Ook werd er een filmpje opgenomen. Jan greep dit aan om Veenendaal in het zonnetje te zetten. Het filmpje van de SP werd in Veenendaal opgenomen, en de Algemene Beschouwingen begonnen met een Veens voorbeeld:
"Als je vanuit Veenendaal naar Amersfoort wilt met het OV, heb je verschillende opties. Maar je doet er hoe dan ook aanzienlijk langer over dan met de auto. Dat betekent feitelijk dat tussen de tweede en de derde plaats van de provincie het OV de B-keuze is. Dat is niet eerlijk tegenover de mensen die geen auto tot hun beschikking hebben. En voor mensen mét een auto is dit geen stimulans om deze te laten staan. Dat kan niet de bedoeling zijn."
En nadat er over de Kadernota gestemd was, zat het politieke seizoen erop. Jan's eerste politieke seizoen in Provinciale Staten...


De belevenissen van Jan zijn te volgen in de blogreeks 'in de provincie'.
De website van SP Provincie Utrecht vind je op provincieutrecht.sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier