h

Blog Jan Breur

21 september 2017

Oorlog is mensenwerk. Vrede ook.

Foto: SP Veenendaal

Het is deze week Vredesweek. SP Veenendaal schenkt hier ook dit jaar weer aandacht aan. Dagelijks verschijnt er een vredestekst op de website en op donderdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, is er een bescheiden wake voor het gemeentehuis, om aandacht te vragen voor vrede.

Lees verder
26 augustus 2017

7. Acedia (Luiheid)

Rechtse mensen hebben één grote hobby: anderen niet helpen. Met groot enthousiasme breken hun politici de sociale voorzieningen af. In zijn boek 'Het Onbehagen van de Man' legt Dylan van Rijsbergen (1975) uit waarom 'rechts' dat doet: "de 'eigen verantwoordelijkheid' is hun grote ideaal. Deze burger mag niet gepamperd worden door de overheid, maar krijgt een strenge - mannelijke - leerschool om zichzelf te leren redden. Wordt hij ontslagen, dan moet hij geprikkeld worden om zo snel mogelijk weer een nieuwe baan te vinden."
'Rechts' maakt van Vadertje Staat dus een wrede hufter, omdat dit 'beter' is. De mens met pech moet niet geholpen worden, maar 'gestimuleerd'. Onderliggende boodschap: de mens met pech is lui.

Lees verder
20 augustus 2017

6. Ira (Wraak)

Met 'wraak' kan Paus Gregorius I zich revancheren. Afgunst en gulzigheid mogen dan wel afgeleiden zijn van hebzucht; wraak is mogelijk een afgeleide van hoogmoed. De wraaknemer acht zich, in zijn arrogantie, in de positie om een ervaren of waargenomen onrecht te vergelden.

De Van Dale omschrijft het woord als: "het vergelden van een belediging of onrecht op soortgelijke wijze." Zo gezegd lijkt wraak niet onredelijk. Het is een middel om iets recht te zetten. Dus, is wraak (op zichzelf) wel een zonde? Of is het, net als lust, maar net hoe je het gebruikt?
Arme Gregorius I. Heeft 'ie eindelijk een punt, betreft het geen echte zonde...

Lees verder
16 augustus 2017

5. Gula (Gulzigheid)

Net als afgunst is gulzigheid te beschouwen als een vorm van hebzucht - wederom een bewijs dat hebzucht de 'moeder aller zonden' is. Gulzigheid is eigenlijk een uitvergrote versie van hebzucht: je wilt veel (eten) en je wilt het NU.
Hoewel het voor de hand zou kunnen liggen om nu een verhandeling over obesitas en zorgkosten te schrijven, ga ik dat niet doen. Ik ga mijn hersencapaciteit, tijd en energie niet steken in het fat-shamen van mensen met overgewicht (wat maar al te vaak genetische oorzaken heeft). Nee; er is urgenters dat mijn aandacht behoeft:
de obesitas van de menselijke soort  als geheel - en de kapitalistische elite in het bijzonder!

Lees verder
8 augustus 2017

4. Invidia (Afgunst)

Paus Gregorius I mag dan 'hoogmoed' hebben bestempeld als de ergste hoofdzonde; wat mij betreft is 'hebzucht' het ergst. Hoewel ik 'hoogmoed' absoluut erken als (belangrijke) catalysator van het kwaad, blijf ik erbij dat 'hebzucht' de bron van de meeste - zo niet alle - overige zonden is. En in 'afgunst' vind ik mijn gelijk.

Lees verder
3 augustus 2017

3. Luxuria (Lust)

Ayn Rand trok haar ideologie van hebzucht door naar het domein van seksualiteit en liefde. Liefde beschouwde ze als het meest diepzinnige nastreven van de eigen behoeften en verlangens van het eigen ik. En het liberalisme mag dan wel 'vrijheid' voorstaan; dat geldt niet voor haar zeer dwingende (en dus: beperkende) beeld rond het man- of vrouw zijn.
Het behoeft geen verwondering dat de gemiddelde liberaal Rand's seksualiteitsleer het liefst buiten beschouwing laat.

Lees verder
2 augustus 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Brief C.O.C.: “Na Regenboogvlag meer actie”

 Geacht College,

Zoals ik al aangaf in de raadsvergadering van 22 juni, heeft mijn fractie enkele vragen over het ingekomen stuk dat toen onder B6 op de agenda van de vergadering stond. Het betreft een brief van het C.O.C., waarin de gemeente werd opgeroepen om ook dit jaar aandacht te geven aan coming out day.

Lees verder
30 juli 2017

2. Avarita (Hebzucht)

Gregorius I mag dan wel hoogmoed hebben aangemerkt als ergste zonde; wat mij betreft is dit hebzucht. Het is immers de honger naar geld en/of macht van mensen, die ervoor zorgt dat anderen uitgebuit of onderdrukt worden en dat er oorlogen gestart worden.
Want waarom zou je een ander uitbuiten, als je niet geïnteresseerd was in geld of macht voor jezelf? Of een oorlog starten, als je genoegen neemt met de status quo?
Hoogmoed zorgt er weliswaar voor dat je aanspraak meent te hebben op geld en macht, maar het gaat pas mis als je er ook naar verlangt - en gevolg geeft aan deze begeerte. Ik kan geloven dat ik aanspraak heb op een koekje; ik neem het koekje pas als ik er behoefte aan heb.
En het mechanisme werkt ook in het groot. Waar koekje staat, zou ook 'grondstoffen' kunnen staan, of 'zeggenschap', of 'etnische of relieuze dominantie' - of iedere andere andere verschijningsvorm van geld of macht.
Met deze visie heb ik de Bijbel aan mijn zijde: "Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is hebzucht," staat er te lezen in 1 Timoteus 6:9, 10.

Lees verder
28 juli 2017

1. Superbia (Hoogmoed)

Als ik een lijst van zonden, of zondige eigenschappen, zou moeten opstellen, dan zou ik daar 'hoogmoed' niet zo snel opzetten. Een (te) positief zelfbeeld is niet echt een zonde, als je het vergelijkt met wreedheid, racisme, parasitair gedrag, hypocrisie, leugenachtigheid, onachtzaamheid of machtswellust.
Paus Gregorius I was het daar dus niet mee eens. Niet alleen staat hoogmoed op zijn lijstje; het staat ook nog eens BOVENAAN. Volgens Gregorius is hoogmoed de allerergste zonde...

Lees verder
22 juli 2017

Inleiding (Abandon all hope, ye who enter)

Inleidend voorwoord op 'Zeven Zonden'

In de film Se7en (David Fincher, 1995) spelen Brad Pitt en Morgan Freeman een detective-duo dat op zoek is naar seriemoordenaar Kevin Spacey. Deze geeft elk van zijn moorden een thema, zoals 'hebzucht' of 'gulzigheid'. Pitt en Freeman komen er al gauw achter dat Spacey verwijst naar 'de Zeven Hoofdzonden'...

Lees verder

Pagina's

U bent hier