h

Blog Jan Breur

4 juli 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Quod autem antiquatur, et caseum in frusta comminuti. Sentinis, ubi sunt?*

Voorzitter,

Hoewel het college bonuspunten zou scoren door deze vraag te beantwoorden, is het vooral een stukje ijdelheid mijnerzijds om hem te stellen. En dan niet zozeer ijdelheid over mijn vaardigheid in het Latijn, maar vooral over mijn mijn vaardigheid op Google Translate.
Als ik zou beweren dat ik goed in Latijn zou zijn, zou men zich met recht kunnen afvragen of ik niet alle contact met de realiteit verloren was.

Zoals men zich dat ook zou kunnen afvragen over een wethoudersploeg, die in haar geheel aftreedt – om na een maand afwezigheid terug te keren. Met dezelfde afspraken, en op één persoon na, dezelfde vijf gezichten.
En, in het kielzog daarvan, een gemeenteraad die – wetende dat er in die periode niets te onderhandelen valt – toch een waslijst aan onderwerpen in de ijskast zet, die bijna of zelfs geheel bespreekklaar waren.

Lees verder
28 juni 2017

Schouders eronder

Het afgelopen jaar vond er een merkwaardige wisseltruc plaats in het bestuur van onze gemeente. De wethouders namen ontslag – om na een vakantie van een maand weer opnieuw te beginnen als wethouder! Slechts één gezicht in het team was veranderd – en voor de rest ging alles op de oude voet verder.

Ondertussen had de gemeenteraad wel tal van onderwerpen op de lange baan geschoven. En, weliswaar om hele andere redenen, is het verantwoordingsdebat over het afgelopen jaar ook uitgesteld. 'Uitstel' lijkt het thema van het politieke seizoen 2016-2017 te zijn.

Alles goed en wel, maar er moet nog een hoop werk verzet worden. Niet langer uitstellen, maar de schouders eronder.

Lees verder
27 juni 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Duurzaamheidsbeleid in relatie tot inkomensongelijkheid

Geacht College,

De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt. Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De armsten in deze wereld hebben het al het zwaarst te verduren onder klimaatsverandering. Volgens SP Veenendaal is het ongewenst dat een in de kern positieve ontwikkeling, ook de ongelijkheid in Nederland verder vergroot.

Lees verder
24 juni 2017

In het water gevallen...

Foto: SP Veenendaal

Geannuleerd door regen

Vandaag zou het strandfestival ROODSTOCK 2017 plaatsvinden. Wat hadden we er zin in. Er was alleen één factor die we niet in de hand hadden: het weer. En die liet ons festival in het water vallen.

Lees verder
21 juni 2017

De zorg die ù nodig heeft

Op zaterdag 10 juni organiseerde Yolande de Meer, samen met de SP, de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO'. Hier konden mensen praten over hun ervaringen met de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. En die blijkt niet altijd voldoende te zijn.

Lees verder
20 juni 2017

Schriftelijke vragen

Betreft: Verplichte PGB-aanvraag voor betaling aan mantelzorgers met uitkering

Geacht College,

Zoals beloofd in de commissievergadering van dinsdag 9 mei jongstleden, toen er te beperkt tijd was om diep op deze materie in te gaan, zullen wij onze zorgen rond uitkeringsgerechtigde mantelzorgers middels schriftelijke vragen aan u voorleggen.

Lees verder
17 juni 2017

Goede Gesprekken

Foto: SP Veenendaal

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen, maar vanmiddag gaan we weer aan de slag voor de actie 'Red het Stadsstrand'. In het centrum gaan we weer handtekeningen verzamelen - en ik houd er rekening mee dat we ook dit weekend weer een mijlpaal  zullen bereiken. Het is opvallend hoeveel mensen willen tekenen voor het behoud van het Stadsstrand...

Lees verder
14 mei 2017

Zorg goed voor de zorg

Foto: Jan Breur

Ik had er al een stevige vergaderweek opzitten, dus ik was wel toe aan een dagje 'vrij'. Maar toen Toke vroeg of ik wilde meehelpen bij de 'Dag van de Verpleging' vond ik dat te leuk en te belangrijk om te laten schieten...

Lees verder
27 april 2017

Wie bang is voor wat vreemd is...

...doet vooral zichzelf tekort!

Foto: Niels Mellema

In het lied 'Een mens is meer' (tekst door Karel Glastra-van Loon) is iedere strofe raak. Het is niet voor niets dat er regelmatig dichtregels uit dat lied voorbijkomen op dit weblog. Een dier is meer dan een lap vlees/een mens is meer dan consument/een land is meer dan een BV/wat je doet is wat je bent.

Lees verder
19 april 2017

Dan doen we het zelf wel!

Veenendaal staat er weer lekker op, met z'n koopzondag. Omdat de kermis twee zondagen besloeg, moet Winkelstad Veenendaal een zondagevenement – en dus een mogelijkheid om de winkels te openen – van de planning schrappen. De gemeente was 'vergeten' dit op tijd bij Winkelstad te melden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier