h

Financien

Lees hier onze artikelen aangaande financien.

25 mei 2017

SOCIAAL DOMEIN: Geld goed besteed (...?)

Foto: SP Veenendaal

Bedrijfsvoering als 'bijzonder project'

"Laat één ding duidelijk zijn," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Mijn fractie is niet voornemens om tegen te stemmen. Elke verbetering in het Sociale Domein - hoe klein dan ook - is wat ons betreft vooruitgang. Maar TEVREDEN over dit voorstel zijn wij zeker niet..."

De gemeenteraad sprak afgelopen maandag (22 mei) over een voorstel om te investeren in 'bijzondere projecten' in het Sociale Domein. Echter, de helft van de voorgestelde projecten was helemaal niet 'bijzonder'...

Lees verder
24 mei 2017

CULTUUR: Mooie woorden

Foto: Jan Breur

Ambities niet gedekt met investeringen

Het culturele klimaat in Veenendaal 'bruisend'? En 'toereikend voor een gemeente van haar omvang'? Het is, wat de SP betreft, meer een streven voor de toekomst dan de realiteit van vandaag. En het is maar de vraag of dat streven gehaald gaat worden: een voorstel om flink te investeren in cultuur had geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad...

Lees verder

Het geheim van de Freule...

Enkele jaren gelden verdween er een heleboel geld van de Freule Lauta-van Aysmastichting. Geld, waar de gemeente garant voor stond.  Een miljoenenstrop, beschreven in het boek 'De Freule' van Sameer van Alfen. Nu wil Van Alfen openheid over dit dossier...

Lees verder
24 maart 2017

"Geld voor Cultuur! Niet Huur!"

Foto: Jan Breur

Er moet nog eens goed gekeken worden naar de financieringsstructuur van het culturele aanbod in Veenendaal; vindt de SP. Nu is het nog zo dat een groot deel van het weinige geld dat in cultuur wordt gestoken weer terugvloeit naar de gemeentekas. Eén miljoen van het subsidiegeld (een kwart) wordt gebruikt om de huur van het Spectrum en de Cultuurfabriek op te brengen.

Lees verder
24 maart 2017

Knelpunten en witte vlekken

Foto: Jan Breur

Er is wat gaande in het Veense welzijnslandschap. Gisteravond (donderdag, 23 maart) is er volop over gesproken in de raadscommissie. Een voorstel om de gesignaleerde knelpunten uit het welzijnswerk op te lossen kon op brede steun rekenen. Maar... de manier waarop het College de 'witte vlekken' bij de informele zorg wil inkleuren lijkt een averechts effect te hebben. Logischerwijs stuitte dat op 'enige' weerstand...

Lees verder
29 januari 2017

Houd het simpel (met vlag en wimpel)

Foto: www.goedkoopstevlaggen.nl

Tijdens de behandeling van een motie, bracht SP-fractievoorzitter Jan Breur een kleine hommage aan Van Kooten en De Bie. Dit, om toe te lichten dat hij het voorzichtigheidsbeginsel zou toepassen bij de stemming.

De motie was afkomstig van de SGP, die wilde geen diepgaande dossier-review van de accountant meer; op de financiële stukken van verbonden partijen als daarover al een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven.

Lees verder
21 januari 2017

Q-Park slaat terug

Foto: Jan Breur

Q-Park heeft (alweer) een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Veenendaal. Wederom vanwege het Vrij Parkeren. Ditmaal, vanwege de verlenging ervan, terwijl de proef is afgelopen...

Lees verder
19 januari 2017

Ongepast; zo laat nog een begrotingswijziging!

Foto: Jan Breur

Nu nog een begrotingswijziging over 2016? Dat is ongepast; vindt de SP. Fractievoorzitter Jan Breur liet dat weten tijdens de vergadering van de raadscommissie, afgelopen dinsdag (17 januari). Hier werden de Kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU*) èn een wijziging op hun begroting besproken.

Lees verder
18 december 2016

Goedkope woningen. Nu.

Foto: Cor van Londen

De voormalige en beoogde wethouder Hollander had het al snel in de gaten: "Als de heer Van der Bij van de SP spreekt, weet je al hoe laat het is. Dan gaat het over sociale woningbouw." Tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag (15 december) werd deze reputatie nogmaals bevestigd.

Lees verder

Parkeersoap; parkeer24

Foto: Jan Breur

Afgelopen dinsdag sprak de raadscommissie over de proef van met het vrij parkeren, opdat aankomende donderdag de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier