h

Financien

Lees hier onze artikelen aangaande financien.

27 juni 2018

Wie betaalt de energietransitie?

De energietransitie is volgens deskundigen één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Er is een belangrijke rol voor gemeentes weggelegd. Namens SP Veenendaal ga ik voor u op de bres voor een eerlijke verdeling van de kosten en lasten die de energietransitie met zich meebrengt.
 
Lees verder
26 juni 2018

Schriftelijke Vragen

BETREFT: GEVOLGEN ATAD VOOR WONINGBOUW IN VEENENDAAL

Geacht College,

De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Tax Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Dat is bizar. Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen. En het is ook niet nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is.  De ATAD-maatregel komt bovenop de verhoging van de jaarlijkse verhuurderheffing en de extra vennootschapsbelasting. De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in Veenendaal.

Lees verder
12 maart 2018

Bij het SGP-verkiezingsdebat

Foto: AJ Breur

Afgelopen vrijdagavond was ik bij de debatavond, die de SGP organiseerde in het Ichtus College. Tijdens deze avond gingen SGP-kandidaten over een drietal onderwerpen in debat met kandidaten van andere partijen: Economie, Leefomgeving en Algemene Reserve. In dit verslagje zal ik mij beperken tot uitspraken van tweetal kandidaten, die mij verbaasden.

Lees verder
12 maart 2018

Ernstige twijfels over DEVO...

Foto: Cor van Londen

'niet meer dan anders' wordt ervaren als
'ruim meer dan anders'

Afgelopen dinsdag (6 maart) werd de raadscommissie plotseling uit het verkiezingsreces opgetrommeld, omdat het College van Burgemeester en Wethouders de partijen wilde consulteren over mogelijke nieuwe aansluitingen op het netwerk van DEVO; de duurzame energievoorziening van Veenendaal Oost.
De SP is er niet van overtuigd dat deze stap genomen moet worden. De kosten en onduidelijkheid voor de inwoners van Oost boezemen niet bepaald vertrouwen in...

Lees verder
11 maart 2018

Rekenen met Dave

Afgelopen vrijdag was ik te gast op een verkiezingsavond die de SGP in de aula van het Ichtus College organiseerde. Ik sprak daar met, onder andere, SGP-raadslid Dave Scheele over de Algemene Reserve. En in ons gesprek rekende Dave voor wat het behoud van het volledige stadsstrand zou kosten per inwoner.

Lees verder
10 maart 2018

Investeren in de samenleving

Foto: AJ Breur

"Geld is een middel, geen doel op zich," sprak SP-lijsttrekker Jan Breur. "Dat moet je dus niet oneindig oppotten, maar vooral investeren in de samenleving." Op een verkiezingsavond van de SGP nam hij deel aan de gespreksronde over de 'Algemene Reserve', oftewel de gemeentespaarpot.

Lees verder
26 februari 2018

VERRASSING: Betaald parkeren op zondag!

Foto: SP Veenendaal

Toen de gemeenteraad in januari besloot dat er een 'Algemeen Belang Besluit' moest rusten op de parkeertarieven, stemde de SP tegen. En dat was maar goed ook, want er kleefde een 'bonus' aan dat besluit. De uitbreiding van de uren waarop parkeren betaald moet worden - tot 23:00u; en... de invoering van betaald parkeren op zondag.

Lees verder
29 januari 2018

Pleidooi: Privatiseer Parkeergarages

Foto: Cor van Londen

Het is ongewenst dat de overheid moet concurreren met marktpartijen. Daarom diende de SP afgelopen donderdag (25 januari) een motie in, om een eventuele verkoop van de gemeentelijke parkeergarages voor te bereiden. Het is al voor de tweede keer dat de SP privatisering van de garages bepleit.

Lees verder
24 januari 2018

Verkoop die garages!

Parkeergarages zijn een flinke verliespost op de Veense begroting. En de gemeente concurreert met commerciële partijen. Die doen het niet alleen beter; ze balen er ook van dat de gemeente haar verliezen aanzuivert met gemeenschapsgeld. De Autoriteit Consument en Markt geeft ons dan ook regelmatig een tik op de vinger.

Lees verder
23 januari 2018

Parkeergarages - een blok aan het been

SP: "onwenselijke situatie"

Op het 'parkeerdossier' werkt de gemeente zich keer op keer in de nesten. De garages lijden verlies, deze verliezen worden aangezuiverd met gemeenschapsgeld, dit leidt tot onvrede bij commerciële parkeerexploitanten, en de gemeente wordt door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) op de vingers getikt. De SP wil zo snel mogelijk van deze situatie af.

Lees verder

Pagina's

U bent hier