h

Financien

Lees hier onze artikelen aangaande financien.

3 juli 2015

Investeren in betrokkenheid

Een Kadernota is doorgaans een potloodschets voor de tijd die voor ons ligt; en wordt 'ingekleurd' met de begroting – later in het jaar. De Kadernota die voorligt heeft echter een sterk gehalte van 'op de winkel passen': het is een feitelijke opsomming van veranderende financieringsstromen en eerder gemaakte afspraken, maar nieuwe concrete beleidsvoornemens staan er niet in.
Lees verder
1 juli 2015

Raad wil steviger sturen

Foto: Jan Breur

Op 25 juni jongstleden zijn de jaarstukken van de gemeente vastgesteld. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Maarliefst vier uur lang is er gepraat...

Lees verder
30 juni 2015

Zorggeld wordt parkeergeld

Foto: Jan Breur

Wat doe je met overgebleven zorggeld? Bewaren voor zorg in de toekomst? Of uitgeven aan andere zaken? Het College van Burgemeester en Wethouders opteert voor dat laatste.

Lees verder
29 juni 2015

Fraude niet overdrijven!

Foto: Elton Wollenberg

Het College geeft een vertekend beeld van de ernst en omvang van uitkeringsfraude. Dit zei SP-fractievoorzitter Jan Breur tijdens een stemverklaring in de gemeenteraad, afgelopen donderdag.

Lees verder
25 juni 2015

Jaarrekening 2014

Foto: Jan Breur

De Raad wordt donderdag gevraagd om de jaarrekening 2014 vast te stellen. Dit is voor de inwoners niet een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt, echter dit is wel belangrijk.

Lees verder
23 mei 2015

Al meer dan genoeg bezuinigd op de WMO

Foto: AJ Breur

Er is al meer dan genoeg bezuinigd op de WMO; vindt de SP. De partij wil het eerst hebben over de kwaliteit van zorg, ondersteuning en voorzieningen - voordat nieuwe bezuinigingen überhaupt bespreekbaar worden.

Lees verder
22 mei 2015

Hoogspanning: laat TenneT onderkabeling betalen

Foto: Jan Breur

De onderkabeling van de hoogspanning is een belangrijke, maar dure aangelegenheid. Deze moet volledig voor de rekening van TenneT komen; vindt de SP.

Lees verder
23 maart 2015

Gratis geld bestaat niet - maar dit komt aardig in de buurt

Foto: Baukje Hiemstra

In Veenendaal zitten er miljoenen in de grond. De gemeenteraad heeft besloten om die er uit te halen, door middel van het heffen van een belasting op leidingen.

Lees verder
16 januari 2015

POTTJEWIJD: "Matig tot voldoende is onvoldoende"

Foto: @RonaldvdWeerd / twitter.com

De accountant heeft een behoorlijk kritische boardletter geschreven; met veel verbeterpunten voor de gemeente. Dat leverde een ingewikkelde discussie op in de raadscommissie.

Lees verder
17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier