h

Financien

Lees hier onze artikelen aangaande financien.

10 november 2014

SP durft duidelijke taal te vragen

Afgelopen donderdag, 6 november, is de gemeentelijke begroting vastgesteld. Alle politieke partijen spraken hierbij hun algemene beschouwingen uit. De SP gebruikte deze vooral om te vragen wat nu het verhaal van het College is...

Lees verder
26 oktober 2014

SP stelt AWBZ-leugen aan de kaak

Afgelopen vrijdag en zaterdag trok de SP er op uit om Veenendalers de krant OuderenNU aan te bieden. Hierin wordt onder andere de leugen aan de kaak gesteld, die het kabinet vertelt over onbetaalbare zorg. Een leugen van zeventig miljard Euro.

Lees verder
29 mei 2014

Gemeenteraad heeft 7 ton over voor extra wethouder, maar geen €3.000 voor bestrijding kanker.

De gemeenteraad heeft op 21 mei besloten dat het aantal wethouders van 4 naar 5 gaat; de kosten hiervoor bedragen 7 ton. Diezelfde avond besloot de gemeenteraad dat er geen geld is voor de inzameling van taxussnoeisel ten behoeve van de bestrijding van kanker. De kosten hiervoor zijn slechts DRIEDUIZEND euro.

Lees verder
29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Lees verder

7 ton voor extra wethouder...

Er doen vijf partijen mee aan de coalitie, dus zullen er vijf wethouders komen - althans, volgens de logica die Marco Verloop (SGP) openbaarde op het debat over de formatie, dat was aangevraagd door de SP.
Deze extra wethouder zal de gemeenschap 7 ton kosten.

Gerard van Wijk schreef hierover een artikel in de Veenendaalse Krant...

Lees verder
9 april 2014

ChristenUnie bereid tot OZB-verhoging

"De ChristenUnie is bereid tot verhoging van de OZB*, als dat nodig is om de minima voldoende te kunnen ondersteunen." Dat zei ChristenUnie-leider Henk van Soest gisteren tijdens het debat over het coalitie-advies van informateur Kars Veling.

Van Soest bracht daarmee een nuance aan in de stelling van Veling dat alle beoogde coalitiepartners (ChristenUnie, SGP, D66 en VVD) tegen de verhoging van de OZB zijn.

De SP is blij met deze beweging van de ChristenUnie.

Lees verder
14 maart 2014

Breur: "Twee dingen doen op zorggebied."

"Op het gebied van de zorg, staat ons als gemeente twee dingen te doen. In de eerste plaats alle zeilen bijzetten om iedereen de zorg te laten krijgen die hij of zij nodig heeft. En ten tweede moeten we consequent aan het kabinet laten weten dat dit niet gaat werken: geef ons meer budget, meer duidelijkheid en meer beleidsvrijheid."

Dat zei Jan Breur donderdagavond tijdens het lijsttrekkersdebat in de grote hal (atrium) van het gemeentehuis. De SP maakt zich er zorgen over, of de taken die het kabinet op de gemeente afschuift goed kunnen worden opgepakt.

Lees verder
9 maart 2014

MC Opha: "Wat mij heel erg kwaad heeft gemaakt..."

Rapper MC Opha, die met Highsquad optrad op de cultuurmanifestatie van SP Veenendaal, gebruikte het geboden podium tevens om zijn onvrede over het 'stoelenbudget' kenbaar te maken.

"Wat mij heel erg kwaad heeft gemaakt, en de SP gelukkig met mij," aldus Opha, "is dat er 2,74 ton wordt uitgegeven aan nieuw meubilair voor de raadszaal terwijl er geen geld meer is voor dit [Escape] of slachtofferhulp."

Lees verder
7 maart 2014

Breur: "Sport begint met twee letters..."

Voor de SP is het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Een handicap of krappe financiële situatie mag daarvoor geen belemmering zijn. "Sport begint met twee letters," zei lijsttrekker Jan Breur donderdagavond op het sportdebat dat Sportservice Veenendaal organiseerde in het Businesshome van DOVO.

Op die avond is ook de term 'Maatschappelijk Verantwoord Ouderschap' ingevoerd door de aanwezigen, die volop discussieerden over de maatschappelijke rol die sport kan hebben. De term werd gekoppeld aan ouders in een bijstandssituatie die vrijwilligerswerk doen voor een (sport)vereniging - als tegenprestatie voor kwijtschelding van de contributie voor hun kind.

Lees verder
7 maart 2014

Nu meer investeren in sociaal vangnet

De gemeente Veenendaal heeft de afgelopen vier jaar niet bezuiningd op het sociale vangnet dat zij minima biedt. Maar met de nieuwe taken die het Rijk op de gemeente afschuift (decentralisaties) zal 'intact houden' niet genoeg zijn; het is tijd om extra te gaan investeren in sociale zekerheid. Dit zei SP-lijsttrekker Jan Breur in de 'zendtijd voor politieke partijen' bij de pubquiz die de PvdA woensdag organiseerde in Brasserie 'de Plantage'.

Geld is er onder andere te halen met een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Uit onderzoek blijkt dat 72% van alle Nederlanders bereid is om meer OZB te betalen als daarmee belangrijke voorzieningen overeind kunnen worden gehouden. In Veenendaal is de OZB erg laag, en een verhoging naar het Nederlandse gemiddelde zou een miljoen opleveren. De verhoging zou voor de meeste Veenendaalse huishoudens nog geen tientje per jaar meer kosten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier