h

Terugblik: Verkiezingsjaar 2015

2 januari 2016

Terugblik: Verkiezingsjaar 2015

Foto: Jan Breur

Met alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is, zou je bijna vergeten dat 2015 ook een verkiezingsjaar was. We kozen voor de Provinciale Staten - en dus indirect voor de Eerste Kamer - en in November kozen we als SP ook nog eens een nieuwe partijvoorzitter...


Onze kandidaat: Jan Breur

Foto: Cor van Londen
Voor de Statenverkiezingen van 2015 had de SP ook een Veense kandidaat - Jan Breur. Op de ledenvergadering van januari legt hij uit wat de SP wil in de provincie, en maakt hij zijn lokale partijgenoten enthousiast voor de komende campagne.

Foto: Cor van Londen


Plakken en flyeren

Foto: Baukje Hiemstra

Bij een verkiezingscampagne hoort nu eenmaal het nodige handwerk. Iets waar de SP niet van wakker ligt. Vol goede moed worden verkiezingsborden beplakt en flyers overhandigd.

Foto: Nico van Ginkel
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra


Bijeenkomsten, speeches en debatten

Foto: Elton Wollenberg
Ook worden politici in verkiezingstijd héél veel uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Met name kopstukken, zoals Emile Roemer (r) en lijsttrekker Ad Meijer (l) zijn erg gewild, maar ook "onze Jan" mocht aan de bak.

Foto: Jan Breur
Foto: Cor van Londen
Foto: Met dank aan 'De Kandelaar'
Foto: AJ Breur
Foto: Nico van Ginkel
Van boven naar beneden: Ad Meijer aan het woord op de aftrap van de campagne in Amersfoort, Jan deelt het podium met (o.a.) Piet de Vrije op de bijeenkomst 'Huur te Duur', kandidaten Gerard Bosman en Jan Breur vertegenwoordigen samen de SP op een debat voor mensen met een beperking, Jan aan het woord op een debat over duurzaamheid, Jan aan het woord op een debat over landschapsontwikkeling.


De media

Foto: A.J. Breur
Van de start van de campagne, tot aan de uitslag, willen de media een graantje meepikken van de verkiezingen. Tijdens de campagne, als na de uitslag, zat Jan bij Eefje van Harskamp in de studio van valleiradio.nl om de politiek te bespreken.

Foto: AJ Breur


De bustour...

Foto: Truke Noordenbos
Het klapstuk van de campagne was de provinciale bustour, waarbij een selectie van SP-statenkandidaten van het oosten (Veenendaal) naar het westen (Woerden) van de provincie Utrecht reden... met het gewone openbare vervoer!

Foto: Jan Breur
Foto: Truke Noordenbos
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur


De uitslag

Foto: Tim Schipper
De SP behaalde uiteindelijk 30.541 stemmen in de provincie, waarvan er 775 waren uitgebracht op de Veense kandidaat Jan Breur.
In Veenendaal gebeurde er iets opmerkelijks: het totale stemmersaantal daalde (ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014) van 29.598 naar 24.890 - maar het aantal stemmen van de SP steeg van 1.739 naar 1.903...

Foto: Jan Breur
De verkiezingsuitslag leidde helaas niet tot een uitbreiding van het zetelaantal van de SP in de Utrechtse Provinciale Staten. Dat bleef 'steken' op vier. Echter, in heel Nederland scoorde de SP behoorlijk en boekte winst in de Eerste Kamer - terwijl het kabinet (VVD/PvdA) en hun gedogers (D66, CU, SGP) hun meerderheid verloren. Al met al reden voor een feestje...

Foto: Elton Wollenberg
In de provincie Groningen werd de SP de grootste. En dat mag stiekum een beetje beschouwd worden als een Veens succes. Sandra Beckerman, lijsttrekker aldaar, is van oorsprong een Veenendaalse...
Foto: Jan Breur


De installatie

Foto: Jan Breur

De vier Utrechtse SP-Statenleden die geïnstalleerd zijn, heten AD MEIJER, ANDREA POPPE, GERARD BOSMAN en TRUKE NOORDENBOS. Zij vormen de nieuwe SP-Statenfractie in de provincie Utrecht. Hun strijd voor een betere, socialere provincie Utrecht is te volgen op provincieutrecht.sp.nl.

Foto: Jan Breur


Opmaat voor het XXIe congres

Foto: Jan Breur
In september vond er alweer een Algemene Ledenvergadering plaats. Ditmaal ter voorbereiding op het 21e congres.

Een bijzonder congres, omdat Jan Marijnissen voor het eerst sinds sinds 1988 niet meer beschikbaar zou zijn als partijvoorzitter. Zijn opvolger zou de door het partijbestuur voorgedragen Ron Meyer, of zijn uitdager, Sharon Gesthuizen zijn.

Foto: Jan Breur

SP Veenendaal bleek unaniem voor Gesthuizen. Voor de overige functies in het partijbestuur werd wel de voordracht gevolgd. Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra en fractievoorzitter Jan Breur werden aangewezen als de vertegenwoordigers van afdeling Veenendaal op het congres.

Foto: Jan Breur


Het congres

Foto: SP Veenendaal
De Veense vertegenwoordiging Hiemstra en Breur werd op het congres vergezeld door organisatiesecretaris Toke van de Rovaart. Op 28 november was het zover...

Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Baukje Hiemstra

Er werd gestemd over de resolutie, en er werd een nieuw bestuur gekozen. Er werd afscheid genomen van Jan Marijnissen als voorzitter; zijn opvolger werd Ron Meyer.

Foto: Jan Breur
Foto: SP Veenendaal


Voor zover we kunnen overzien, zal 2016 geen verkiezingsjaar zijn. Maar je weet natuurlijk nooit of het kabinet struikelt...
In elk geval zal de SP - verkiezingen of niet - weer behoorlijk actief zijn dit jaar. Immers: Overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde!

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier