h

VERKOOP ESCAPE (The End... or is it?)

19 augustus 2016

VERKOOP ESCAPE (The End... or is it?)

Is dit het eind van een tijdperk? Of een nieuw begin? Op dit moment is er weinig bekend over de verkoop van Escape. De nieuwe eigenaar wil zich vooralsnog niet bekend maken.

Het pand is, tot tevredenheid van wethouder Frits Beckerman, verkocht voor €675.000,-. Beckerman geeft aan blij te zijn met de 'reuring', die schijnbaar gat ontstaan door de verkoop van het pand. Wat die 'reuring' zoal behelst, zal moeten blijken in de toekomst.

Veenendaal zal in ieder geval weer een plek bieden aan popcultuur. Hoewel... een plek? Het plan 'Van popcultuur 1.0 naar popcultuur 2.0', dat enige tijd geleden door het College van Burgemeester en Wethouders is goedgekeurd, gaat niet uit van een vaste locatie.
Het plan is tot stand gekomen middels een samenwerking van Stichting ALive!, Muziekschool De Muzen, Org&Co, en Artschool Elevate; ondersteund door een zekere Dick te Winkel.

Geschiedenis

Sinds de jaren '90 was Escape dè plek bij uitstek voor pop- en jongerencultuur in Veenendaal. Grote namen hebben hier opgetreden: Ralph van Maanen, Gruppo Sportivo, Rotterdam Terror Corps, Peter Pan Speedrock, Epica, De Heideroosjes, Party Animals, Osdorp Posse, 3 Steps Ahead, Kus... de lijst is schier oneindig.

Maar Escape was meer dan alleen optredens van grote namen. Menig lokaal talent vond hier een podium en oefenruimte, er werden cursussen en workshops gegeven, het was de uitvalbasis voor ambulant jongerenwerk; ook de lijst van activiteiten is schier oneindig.

Escape draaide voor een aanzienlijk deel op vrijwilligers. Jonge enthousiastelingen die hun (soms) eerste ervaringen opdeden in horeca-, techniek-, en/of organisatie. Een niet te verwaarlozen aantal van hen stroomde uit naar een carrière in de vaardigheden die ze hadden opgedaan in Escape.

Beheer en programmering vielen onder verantwoordelijkheid van Stichting De Vaart, dat later opging in Welzijn Veenendaal. Bij de aanbesteding van het welzijnswerk ging het echter mis...

De strijd om Escape

In 2013 besloot de gemeenteraad om het welzijnswerk uit te besteden. Door een stommiteit of kwade opzet, was Escape buiten het aanbestedingspakket gevallen. Toenmalig wethouder Hans Bouwmeester bezwoer dit te repareren, en dat van sluiting van Escape geen sprake kon zijn. Deze belofte kon hij echter niet waarmaken, omdat hij van zijn collega-wethouders enkel de spreekwoordelijke middelvinger kreeg. Dit leidde tot zijn aftreden.

Op 19 december 2013 was het wethouder Hollander die namens het College moest verdedigen dat er voor popcultuur geen ruimte was in Veenendaal. In een raadsvergadering met volle tribunes - en een afgeladen Escape waar de discussie op een groot scherm geprojecteerd werd - knokte een minderheid (waaronder de SP) in de gemeenteraad tegen de gesloten rijen van de coalitie, die liever hun wethouders overeind hielden dan de Veense jongerencultuur.
Er waren toen al 1.000 handtekeningen ingezameld voor het behoud van Escape.
Uiteindelijk wilde de VVD iets toegeven - op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het voortbestaan van Escape budgetneutraal zou plaatsvinden. Waarmee Escape weliswaar niet gered was, maar in ieder geval een sprankje hoop op voortbestaan had.
Maar die avond opende Escape haar deuren voor de laatste keer voor publiek...

De strijd ging echter door. Op 8 maart 2014 organiseerde de SP een manifestatie ten behoeve van Jongeren en Cultuur, voor de deuren van Escape  en met een protestmars door de Hoofdstraat. Er waren toespraken van gemeenteraadslid Jan Breur en Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk, maar ook van de vrijwilligers en diverse artiesten ~ die ook voor muzikale opluistering zorgden.

In april van dat jaar organiseerde de gemeente een dialoogsessie met allerhande betrokkenen, waarna René Keulers werd aangetrokken als kwartiermaker voor de heropening van Escape. In december ontvouwde hij zijn plannen, en een shortlist van potentiële expoitanten. De SP maande het College tot tempo, omdat het poppodium inmiddels al een jaar gesloten was.

Het werd april 2015, toen er eindelijk een concreet voorstel lag. Dit keer was alleen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) tegen de heropening, maar daarmee was Escape nog niet gered. ChristenUnie, PvdA en Lokaal Veenendaal zagen dermate weinig heil in het voorliggende plan, dat zij dreigden om tegen te stemmen. Op instigatie van ProV is het plan aangepast, waarna PvdA en Lokaal alsnog 'binnen boord' bleven.

Foto: SP Veenendaal

Die aanpassing behelste dat het budget - dat inmiddels wèl beschikbaar was - pas zou worden vrijgegeven als de crowdfunding rond zou zijn. Dit was net iets te hoog gegrepen voor de crowdfundingsorganisatie, die zich hierop terugtrok.

De vrijwilligers van Escape zaten ondertussen niet stil. Zij smeedden hun eigen plan, en trachtten dat via een burgerinitiatief op de politieke agenda te zetten. Het initiatief werd echter op technische gronden door de Burgemeester niet-geldig verklaard. Bij de SP leidde dit tot de wens om burgerparticipatie te vergemakkelijken; op dit moment werkt de partij aan een voorstel hiervoor.

Nieuw leven voor popcultuur

Op 17 december 2015, bijna twee jaar na de sluiting van Escape, besloot de gemeenteraad om een subsidie in te stellen voor poppodium-activiteiten. Deze subsidie gaat nu naar het eerdergenoemde 'poppodium 2.0'-plan.

Wat de SP betreft, sluit de formele scheiding tussen poppodiumactiviteiten en het Escape-pand niet uit, dat het pand benut kan worden voor deze activiteiten. Dit liet de partij in mei van dit jaar nog weten bij de bespreking van het Accomodatiebeleid.
SP-raadscommissielid Sietse van der Bij stelde hierbij vragen over de verkoopbaarheid van het pand (die inmiddels is gebleken), en over eventuele interesse vanuit 'het veld' om Escape (iets van) haar oude functie terug te geven.
Nu Escape verkocht is, zal het enkel een kwestie van tijd zijn, voordat het antwoord op deze laatste vragen zich zal ontvouwen...

Reacties

Ook al weer iets om te gebruiken bij het Roodstockfestival!

Nou... ik ben niet degene die Escape gekocht heeft, dus ik geloof niet dat het tot onze beschikking staat ;-)

Reactie toevoegen

U bent hier