h

Blog Baukje Hiemstra

26 december 2019

Stille macht.

Foto: AJ Breur

21 december hebben we de Vredesmars gelopen. In de lawaaiige wereld van reclame en neonverlichting hebben we stil gestaan bij de vrede en gelijkwaardigheid.

Lees verder
24 december 2019

LICHTJESFEEST!

In deze donkere dagen in december wordt niet alleen kerst gevierd. Ook de joden hebben dan een acht dagen durend feest; het lichtjesfeest ofwel Chanoeka.
U kent vast wel de Menorah, de achtarmige kandelaar die bij dat feest hoort. Voor elke dag een kaarsje in de kandelaar.

Lees verder
19 december 2019

Hebben en Zijn

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Op de zaterdag voor kerst, een van de dagen dat het consumentisme welig tiert, is het van belang dat we ook stilstaan bij de andere kant van het leven. Dat we een uurtje de tijd nemen om al lopend stil te staan bij ons diepste verlangen naar vrede en gerechtigheid.
Aan onze verbondenheid met de aarde, de natuur en met onszelf.
Mij helpt het gedicht van Ed Hoornik
hierbij. Dat wil ik dan ook graag delen.

Lees verder
11 december 2019

Gladde praatjes en loze beloftes

Foto: Cor van Londen

Herinnert u het zich nog: 11.000 handtekeningen voor het behoud van stadsstrand, had de SP opgehaald. Voor het stadsstrand zoals dat in 2017 was: een oase van lucht, licht en ruimte in de steenwoestijn van het centrum. Het stadsstrand als broedplaats voor nieuwe ideeën. Het stadsstrand als plaats van ontmoeting en evenementen.

Lees verder
9 december 2019

Ook gij Veenendaal

De laatste week zijn we via het nieuws geconfronteerd met de gevolgen van een wantrouwende rijksoverheid. Honderden mensen, die recht hadden op een toeslag in de kinderopvang, werden door de belastingdienst bestempeld als fraudeur. Zij kregen boetes, die soms zo hoog opliepen dat hun hele leven er door ontwricht werd.

Dit wantrouwen is er niet alleen bij de rijksoverheid. Ook gemeenten kunnen er wat van. Zo ook de gemeente Veenendaal!

Lees verder
8 december 2019

Voor onder de kerstboom:

Foto: Baukje Hiemstra

ONBEHAGEN van Bas Heijne.

In zijn essay 'Het onbehagen in de cultuur' schrijft Sigmund Freud in 1931 dat de mens niet alleen een wezen is dat liefde nodig heeft. De mens is ook begiftigd met een enorme dosis agressie.
"Bijgevolg is de naaste voor hem niet alleen een potentiële helper en een seksueel object, maar ook iemand die hem ertoe verleidt zijn agressie op hem uit te leven, zonder vergoeding te profiteren van zijn werkkracht, hem zonder instemming seksueel te gebruiken, zich van zijn bezittingen meester te maken, hem te vernederen, pijn te doen, te martelen en te doden."

Lees verder
4 december 2019

Reclame

Zelfs Nederlandse grootgrutter...

Lees verder
18 november 2019

Huilie, huilie.

Afgelopen week kwam premier Rutte met een noodplan om de CO2 uitstoot te beperken. Een van de meest moeilijke maatregelen vond hij, was de snelheidsbeperking van 130 km per uur naar 100 km per uur. Let wel: deze beperking geldt alleen overdag.  De VVD achterban stond op haar achterste poten. De partij van de mobiliteit levert in. 

Lees verder
15 november 2019

Weten wat je wortels zijn!

Foto: Baukje Hiemstra

De afgelopen vier weken heeft SP Veenendaal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden kwamen een zevental van onze nieuwe leden bij elkaar voor onze politieke basisscholing. Onder leiding van Oane Sikkema, scholingsmedewerker uit Amersfoort leerden zij over het ontstaan van de SP. En over de meetlat van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. 

Lees verder
5 november 2019

Muren slechten

Foto: SP Veenendaal

Ik herinner me het nog goed. Eind oktober 1989.
We waren met een groep mensen van de cantorij van ons dorp onderweg naar Berlijn. Bij Mariënborn moesten we de grens over tussen Oost en West Duitsland. Er stond een lange rij auto’s voor de paspoortencontrole. Deze was sehr gründlich.

Lees verder

Pagina's

U bent hier