h

Koopzondag

De koopzondag is een onderwerp dat de tongen behoorlijk doet roeren in Veenendaal. Na jarenlange discussie is de stand van zaken op dit moment dat er 12 koopzondagen per jaar zijn. Super- en bouwmarkten mogen elke zondag open.

De SP vindt dat aanpassing van het aantal koopzondagen afhankelijk moet zijn van draagvlak onder winkeliers en hun personeel.

30 april 2016

"You can't start a fire without a spark..."

Foto: Jan Breur

Zonder vonk kun je geen vuur aansteken. Maar, aan vonken geen gebrek bij het winkelgebied. Het initiatiefvoorstel van VVD, CDA en SGP waren de vonk voor een goede discussie over een visie voor het Veense koopcentrum.

En de vonken laaiden behoorlijk op dankzij de 'koopzondagverrassing' van Lokaal Veenendaal...

Lees verder
18 maart 2016

Nieuw Elan

Foto: SP Veenendaal

De wereld draait door. DEVO heeft haar ontknoping gehad, de Juliahoeve is gered... maar er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen...

...en dus werd ons fractieoverleg afgelopen dinsdag weer een latertje; een avond vol nieuw elan.

Lees verder
16 januari 2016

Beste Reaguurders,

Foto: Cor van Londen

Met interesesse heb ik jullie reacties gelezen op het artikel in 'de Gelderlander', over ons herijkte standpunt over de koopzondag. Ik maak hieruit op dat jullie je zorgen maken over de interne partijdemocratie van de SP, en in het bijzonder die van afdeling Veenendaal. Ook maak ik hier uit op, dat jullie teleurgesteld zijn in het vernieuwde standpunt - dat overigens hetzelfde standpunt is gebleven als wat reeds in ons verkiezings-programma staat.

Lees verder
13 januari 2016

Leden kiezen: Draagvlakbeginsel nog steeds leidend bij Koopzondag

Foto: Cor van Londen

Draagvlak onder ondernemers en winkelpersoneel blijft een voorwaarde voor SP voor een eventuele invoering van een koopzondag in Veenendaal. Hiertoe hebben de leden besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 januari jongstleden.

Lees verder

Meer over de koopzondag

Dat verschillende media hun nieuws anders framen wordt duidelijk wanneer je onderstaand bericht uit het 'Reformatorisch Dagblad' vergelijkt met wat de meer liberale 'de Gelderlander' over dit onderwerp schreef.

Lees verder

Koopzondag: draagvlak noodzakelijk

Niek Verhoeven van 'de Gelderlander' heeft de scoop. Als eerste schrijft hij over de uitkomst van onze her-ijking van het Koopzondag-standpunt.

Lees verder
4 januari 2016

Terugblik: Actiejaar 2015

Foto: Baukje Hiemstra

Geen achtervolgingen. Geen explosies. Maar overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde. Daarom kan Team SP terugkijken op een spectaculair actiejaar.


Lees verder
25 september 2015

Menselijke maat leidend in zondagdiscussie

Foto: Elton Wollenberg

De gemeenteraad heeft besloten om niet de winkeltijden verruimen; de winkels blijven op zondag dicht. Het initiatiefvoorstel van de PvdA is verworpen, maar de discussie over de zondags-invulling is daarmee nog niet gesloten.

Voor de SP is de menselijke maat de bepalende factor - ook in het "zondagdossier". Dat kompas leidde tot een zorgvuldige afweging, en uiteindelijk tot een tegenstem. Maar ook hier stopt het denken niet.

Lees verder
25 september 2015

Zondagopenstelling

Foto: SP Veenendaal

Voorzitter,

De zondagopenstelling van supermarkten is een buitengewoon politiek onderwerp, waarover de meningen binnen de samenleving sterk uiteenlopen. Een onderwerp waarin emoties vaak de boventoon voeren en waar ideologische verblinding een constant risico vormt.

Lees verder
25 september 2015

Stemverklaring

Foto: Jan Breur

Voorzitter,

Mijn fractie heeft mij toegestaan om af te wijken van het fractiestandpunt. Graag wil ik aan de aanwezigen hier mijn stemgedrag toelichten. En mijn fractie bedanken voor de gekregen vrijheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier