h

Nieuws uit 2012

21 juni 2012

Geen eenheidsworst op de terrassen

Een plan van Burgemeester Elzenga om welstandsregels toe te passen op terrassen stuitte op de nodige weerstand in de Raadscommissie. Het is nog maar de vraag of zijn gewenste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op een meerderheid kan rekenen.

Lees verder
21 juni 2012

Discussie Regiotaxi verdaagd

De discussie naar aanleiding van het rekenkamercommissierapport over het functioneren van de regiotaxi is verdaagd. Dit om het WMO-forum in de gelegenheid te stellen om te reageren.

Lees verder
13 juni 2012

Minder criminaliteit in Veenendaal

Het totaal aantal misdrijven is in de gemeente Veenendaal in de eerste vier maanden van 2012 opvallend afgenomen ten opzichte van dezelfde periode van 2011 (-11%). Belangrijk is de daling op het gebied van woninginbraken (-37%). Ook de fietsdiefstal (-51%), autokraken (-29%) en overvallen (-75%) laten een flinke daling zien. Dit blijkt uit het Veiligheidsbeeld regio Utrecht dat vandaag is gepresenteerd op de website www.stopdecriminaliteit.nl. Op deze website leest u alle cijfers met betrekking tot het Veiligheidsbeeld van de regio Utrecht.

Lees verder
13 juni 2012

Erepenning voor dhr. Breekveld

Op woensdag 6 juni 2012 heeft burgemeester Elzenga de gemeentelijke onderscheiding ‘Erepenning van Veenendaal’ uitgereikt aan de heer R. (Rein) Breekveldt. De heer Breekveldt ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Avondvierdaagse Veenendaal.

Lees verder
1 juni 2012

Gemeenteraad houdt vast aan huishoudinkomenstoets

Een motie van GroenLinks, SP en CDA verzocht het college om de uitvoering van de huishoudtoets op te schorten. De toets, onderdeel van de gezinsbijstand, waarmee het Kabinet Rutte bijstandsouders afhankelijk wilde maken van hun kinderen.

Lees verder
1 juni 2012

SP redt cultuurbeleid

De SP heeft de beslissende stem gehad in het beleidskader voor het cultuurbeleid. Het beleid is weliswaar mager, maar gezien de huidige financiele en economische omstandigheden het maximaal haalbare - oordeelde de SP. Met dit genadezesje was er een meerderheid voor het beleid van Wethouder Bouwmeester.

Lees verder

Pagina's

U bent hier