h

Nieuws uit 2010

13 juli 2010

Wethouder weigert handtekeningen

Wethouder Bouwmeester weigert de handtekeningen, die de SP heeft verzameld voor een huisartsenpost in ontvangst te nemen. Hij ziet het streven naar huisartsenzorg in Veenendaal niet als een taak voor de gemeente.

Lees verder
1 juli 2010

Oppositie scoort voor sport

De voltallige oppositie, bestaande uit CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP en LibV (Liberaal Veenendaal, oftwel Kees Lochtenberg), heeft een motie ingediend om een gunstiger BTW-regeling voor sportvelden te treffen.

Lees verder
1 juli 2010

Deur geopend voor "subsidieharker"

Veenendaal krijgt wellicht een subsidioloog. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een motie van de SP hiervoor overgenomen en wil zien of zo'n subsidieharker in samenwerking met andere gemeenten kan worden aangesteld.

Lees verder
1 juli 2010

"Adam Smith was een idioot"

Met een provocerend maar effectief "Smith was een idioot" heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur het liberale mensbeeld naar de prullenbak verwezen. Dit deed hij tijdens zijn algemene beschouwingen bij de behandeling van de Kadernota, afgelopen maandag.

Lees verder
30 juni 2010

Veenendaalse raad weigert deel vergoeding in te leveren

Een voorstel van de Veenendaalse SP-fractie om de vergoeding voor raads- en raadscommissieleden terug te brengen naar negentig procent van het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag is door de raad afgewezen.

Lees verder
20 juni 2010

Zorgmotie: van uitstel komt… draagvlak?

De motie van de SP om de huishoudelijke zorg voor ouderen te garanderen, mede ingediend door GroenLinks, is niet in stemming gebracht. Na de discussie in de gemeenteraad voelde SP-fractievoorzitter Jan Breur zich genoodzaakt om de motie strategisch terug te trekken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier