h

Nieuws uit 2012

2 november 2012

ChristenUnie: "We helpen u graag, maar nu even niet"

Het participatiebudget is op. Er is geen geld meer om werkzoekenden een traject richting reintegratie aan te bieden. Voor verschillende fracties, waaronder de SP, een belangrijk punt van zorg.

Lees verder
2 november 2012

Wiens voorstel is het eigenlijk?

Een vreemde gang van zaken. Zo is de raadsvergadering van 25 oktober jongstleden te typeren. Tot driemaal toe werden er voorstellen ingediend door andere partijen dan oorspronkelijk gepland.

Lees verder
30 oktober 2012

Lokale democratie geen dienst bewezen met spreektijdenoorlog

De spreektijdenoorlog die zich voordeed in de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober heef de lokale democratie in Veenendaal geen goede dienst bewezen. De SP is van mening dat de ontstane ruzie met een beetje welwillendheid gemakkelijk te voorkomen is geweest.

Lees verder
26 oktober 2012

Hulpvraag

Het ‘Model Veenendaal’ is een lokale aanpak om zaken die vanuit de rijksoverheid op de gemeente worden afgeschoven in goede banen te leiden. Het behelst de Transitie Jeugdzorg, de Wet Werken naar Vermogen, de WMO, en het verdere aanbieden van ondersteuning.Op 25 oktober zou dit model in de gemeenteraad worden besproken. Echter, om adviesorganen en andere belanghebbenden de kans te geven om zich hierover uit te spreken is dit uitgesteld.

Lees verder
10 oktober 2012

Jan “Commissie” de Wit op Novemberdebat

Tweede-Kamerlid Jan de Wit (SP) komt naar Veenendaal. Op 30 november neemt hij deel in het panel van het Novemberdebat, dat SP-afdeling Veenendaal jaarlijks organiseert. Het debat zal dit jaar in het teken van economie staan.

Lees verder
10 oktober 2012

Verbeter Regiotaxi!

Het is bar slecht gesteld met de klanttevredenheid van de Regiotaxi. Cijfers voeren de boventoon, maar zelfs als je een klacht wilde indienen werd de menselijke maat niet genomen. Als je klacht niet binnen een van de profielen paste, dan werd je klacht bestempeld als `geen klacht´ en `wordt niet in behandeling genomen´.

Lees verder

Pagina's

U bent hier