h

De verhalen van 2014

29 december 2014

De verhalen van 2014

Foto: Jan Breur
Ik ben gek op verhalen. Als ik mijn boodschap kan verpakken in een analogie, parabel, gelijkenis, fabel, legende, metafoor, sprookje of wat dan ook ~ dan doe ik dat graag.

2014 heeft een aantal mooie verhalen gekend. Een overzicht...


All New X-Men

Er zijn veel stripverhalen waarin iemand uit een grimmige toekomst terugreist naar het heden om met de hulp van de helden van nu de geschiedenis van dan te veranderen.
In de stripreeks 'All New X-Men' is het heden die grimmige toekomst, en worden de helden uit de jaren '60 naar het heden (hun grimmige toekomst) gestransporteerd...

In 'All New X-Men' gebeurt er een hoop - zoveel is duidelijk. Dit kon niet gezegd worden van het raadsprogramma of de begroting. De vergelijking is er dus vooral om het verschil aan te tonen. In mijn algemene beschouwingen maande ik het college om snel met haar verhaal te komen...


De vernietiging van carthago

"Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigt dient te worden;" met deze woorden sloot Cato de Oudere zijn redevoeringen in de Romeinse senaat altijd af ~ zo stelt de overlevering. Uiteindelijk kreeg hij zijn zin.

GroenLinks, SP, D66 en PvdA streden al jaren tegen de onterechte opname van zaken zoals parkeerplaatsen binnen de omschrijving 'groen' in bestemmingsplannen. Keer op keer, bij elk bestemmingsplan, werd hetzelfde voorstel ingediend. Helaas zonder steun van de andere partijen, waardoor er geen meerderheid was.

Uiteindelijk diende GroenLinks een initiatiefvoorstel in dat waarlijk groen zou beschermen. Dat voorstel werd unaniem gesteund, waarmee 'Carthago' vernietigd werd...


Harry Potter en de Vuurbeker

Foto: Jan Breur
In 'Harry Potter en de Vuurbeker' werd Harry Potter geselecteerd om deel te nemen aan het Toverschool-toernooi. Het wonderlijke hieraan is, dat hij zich hiervoor helemaal niet had opgegeven.

Mij overkwam hetzelfde: zonder mezelf te kandideren werd ik in de Agendacommissie gekozen. Hierdoor heb ik een aantal commissies mogen voorzitten. Ik heb aangegeven dit te willen doen tot er een opvolger is gevonden; dit werd PvdA'er Puck van Aart.
De Agendacommissie zelf heb ik ook nog een keer voorgezeten. Een mooi afscheid, als je het mij vraagt.


Het Salomonsoordeel

Koning Salomo moest volgens de bijbelse overlevering een conflict tussen twee vrouwen beslechten, die beiden beweerden moeder te zijn van hetzelfde kind. Door te dreigen het kind in tweeën te hakken, bepaalde hij, op basis van de reacties van beide vrouwen, wie de rechtmatige moeder van het kind was.

Ook wij, de SP-fractie, stonden voor een onmogelijke keus. Moesten wij voor of tegen een verbod op carbidschieten zijn? De voors en tegens wogen even zwaar. Als wij er niet uit waren gekomen, hadden we onze twee stemmen verdeeld - in tweeën gehakt, zoals Salomo zou doen met het kind.
Uiteindelijk kwam er een overtuigend argument om tegen het verbod te stemmen, waardoor onze stem onverdeeld bleef...


De solidariteit van Sint Maarten

Martinus van Tours, oftewel Sint Maarten, trof eens een bedelaar aan die kleumde van de kou. Martinus sneed hierop de helft van zijn eigen mantel af, en gaf deze aan de bedelaar. Een daad van Solidariteit.

Solidariteit was ook het thema van ons Novemberdebat dit jaar. De tiende editie, inmiddels. Vanwege het raakvlak tussen het thema en het verhaal van Sint Maarten, schreven zowel Baukje als ikzelf een blog over deze beschermheilige van de armen...


Oliver Twist

Foto: Baukje Hiemstra
'Oliver Twist' is een verhaal van Charles Dickens over een weesjongen die opgroeit in armoede. Een beroemde scene beschrijft hoe hij onvoldoende te eten krijgt in het weeshuis, en hij de euvele moed had om meer te vragen.

Met diezelfde euvele moed vroeg ik om meer bij het minimabeleid. Samen met andere partijen diende ik een reeks voorstellen in om meer mensen te kunnen helpen; helaas was er voor het merendeel ervan geen meerderheid te vinden. Ook het Seniorenplatform vond trouwens dat er wel een tandje bij had gekund.
Overigens zullen we blijven knokken voor een betere verdeling van de rijkdom; er is genoeg voor iedereen.


Het geheim van Oss

Foto: Baukje Hiemstra
'Het Geheim van Oss' is een boek van Kees Slager, dat de ontstaansgeschiedenis van de SP in Oss beschrijft. Hierin is onder andere te lezen hoe de eerste SP'ers fabrieken bezochten om een aliantie te sluiten met de arbeiders.

In navolging hiervan bezocht het Veense Team SP IW4, Lantor en Ardagh met onze boodschap. In het geval van IW4 leidde dat tot 'de Grote IW4-enquête' waarin de onvrede van een groep werknemers zichtbaar werd.


Legenda Aurea

In vroeger tijden wachtte meisjes die niet konden trouwen een leven van slavernij en armoede. Volgens de legende kon Bisschop Nicolaas van Myra (de latere Sinterklaas) deze ellende niet aanzien, en strooide geldstukken in het huis van een gezin dat geen geld had voor de bruidsschatten van de dochters. Het geld kwam in de schoenen van de meisjes terecht; die zodoende konden trouwen en gered werden van de slavernij en armoede die hen anders te wachten stond.

Ook wij kunnen de ellende van armoede niet aanzien. Zeker, omdat armoede in Nederland niet het gevolg is van gebrek aan middelen, maar een gebrekkige verdeling ervan. De rijken weten niet waar ze het geld moeten laten; de armen niet waar ze het vandaan moeten halen om rond te komen.
Vandaar dat wij ons ~ te beginnen in de Sinterklaastijd ~ volop stortten op de campagne 'Er is genoeg voor Iedereen'. Baukje schreef naar aanleiding van de eerste actiedag een blog, waarna nog vele zouden volgen...


Foto: Fractie SP Veenendaal
Foto: Fractie SP Veenendaal
Ook in 2015 hopen we u mooie

verhalen te kunnen brengen


Vergeet ook niet te stemmen op uw favoriete blogger en op uw favoriete oud-raadslid. Dit kan tot en met 31 december.

 


Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier