h

Nieuws uit 2010

8 december 2010

Eindejaarsuitkering mogelijk structureel

De kans bestaat dat de eindejaarsuitkering voor minima zal worden omgezet naar een structurelere vorm. Nu wordt de eindejaarsuitkering nog opgebouwd uit de restanten van het minimabeleid: wat er overblijft wordt eindejaarsuitkering.

Lees verder
8 december 2010

Wethouder kaapt voorstel oppositie; zij het te laat

Op 11 november werd een voorstel van de oppositiepartijen (CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP en Liberaal Veenendaal), om de eindejaarsuitkering voor minima te regelen, afgeschoten door de coalitiepartijen. Zij vonden het voorstel 'te vroeg' komen.

Lees verder
8 december 2010

Verantwoordelijke samenleving vergt verantwoordelijke overheid

“We gaan een spannende tijd tegemoet;” met deze woorden luidde SP-fractievoorzitter Jan Breur het proces van de gemeentelijke Brede Heroverweging in. Dit, na afloop van de startpresentatie van Wethouder Verloop (financiën) in de eerste vergadering van de commissie Brede Heroverweging op 2 december j.l. Breur doelde met zijn uitspraak in het bijzonder op het verschil van visie tussen de SP en het College.

Lees verder
8 december 2010

'Geen maximering evenementen op zondag'

Op 30 november werd het evenementenbeleid geëvalueerd in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Hierbij pleitte de SP voor het loslaten van 'de 6': het compromis om maar 6 buitenevenementen op zondag toe te staan.

Lees verder
8 december 2010

Onderzoek naar kostenexplosie

Hoe kan het toch, dat vrijwel alles wat de gemeente onderneemt duurder wordt dan de afgesproken bedrag? Op deze vraag wil de SP antwoord, en wil dat dit onderzocht wordt. Desnoods met het zwaarste middel dat de gemeenteraad tot haar beschikking heeft: een raadsenquête.

Lees verder
30 november 2010

Succes SP: alleenrecht IW4

Steun voor het initiefvoorstel was nog teveel gevraagd, maar 'sympathie' was er in
mei volop om bij inkoop en inhuur van diensten en goederen de voorkeur te geven aan
Veense ondernemers en IW4.

Lees verder

Pagina's

U bent hier