h

Nieuws uit 2009

22 september 2009

Eensgezindheid en duidelijke taal op cultuurdebat

Is de tijd van cultuurdebatten in Veenendaal voorbij? Die vraag zou gesteld kunnen worden naar aanleiding van het Jaarlijkse Grote Cultuurdebat, dat op 17 september plaatsvond op het podium van Theater 'de Lampegiet'. Van SP tot SGP waren alle partijen het ten principale eens; enige onenigheid bestond er alleen over de invulling.

Lees verder
22 september 2009

Waardering voor alle vrijwilligers, in het bijzonder voor VIT

Op woensdag 16 september vond er een groot feest plaats, ter ere voor de vrijwilligers van Veenendaal. In het midden van de Lampegietersweek was er een gratis avond voor deze zeer belangrijke mensen. SP'ers Jan Breur en Gert Worst waren hierbij aanwezig.

Lees verder
22 september 2009

Discussie overlast Ellekoot eindigt met sisser

De door de VVD aangevraagde discussie over de overlast in winkelcentrum 'de Ellekoot' bleek in politiek opzicht een storm in een glas water. Geen fel debat, maar een brede consensus: de zorgen werden door iedereen gedeeld. Afgelopen vrijdag ging er een brief uit van burgemeester Elzenga naar de commissie middelen, waarin de te nemen maatregelen uiteen worden gezet. Het samenscholingsverbod van de PvdA hoort daar niet bij.

Lees verder
18 september 2009

"Doodvonnis voor Sirjana"

Op verzoek van de SP afd. Zeist brengen wij het volgende artikel onder uw aandacht.

Lees verder
10 september 2009

Diploma is nog geen inburgering

In Veenendaal wordt er op een goede manier invulling gegeven aan de Wet Inburgering. Dat bleek uit de evaluatie die op 8 september voorlag aan de commissie Welzijn op 8 september. Verschillende partijen gaven echter wel aan dat het hebben van een inburgeringsdiploma nog niet hetzelfde is als ingeburgerd zijn.

Lees verder
10 september 2009

Cultuurcluster I; het kost meer - alweer

Voor cultuurcluster I is een extra krediet gevraagd aan de gemeenteraad, in de commissievergadering Welzijn van dinsdag 8 september. Door de vertraagde nieuwbouw zal de inrichting ook duurder worden omdat veel oud meubilair niet meer mee kan. Bij de SP is er ergernis over de hoeveelheid aanvragen voor aanvullend krediet die bij de gemeenteraad binnenkomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier