h

Nieuws uit 2011

21 juni 2011

Geen plan, geen geld

Het College moet eerst - in samenspraak met de bewoners - tot een goed beleid komen. Pas dan kan er geld aan gegeven worden.

Lees verder
21 juni 2011

Kiosk geruild tegen twee reclamezuilen

De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met de uitruil van de leegstaande kiosk tegen twee interactieve reclamezuilen. Met deze uitruil moet de exploitant van de slechtlopende kiosk 'schadeloos' worden gesteld voor 'inkomstenderving'.

Lees verder
21 juni 2011

Begrotingen VRU en GGD afgeschoten

De begrotingen van respectievelijk de Veiligheidsregio Utrecht en GGD Midden-Nederland zijn afgekeurd door de gemeenteraad.

Lees verder
21 juni 2011

Wijzigingen reclamebelasting

De reclamebelasting gaat verder, maar niet op oude voet. Een voorstel van onder andere de SP om het draagvlak te vergroten door middel van aanpassingen, kon rekenen op een meerderheid.

Lees verder
15 juni 2011

Ruzie PvdA sleept voort in nadeel Janssen

De ruzie binnen de PvdA is nog niet voorbij. Hoewel de commissie die een oordeel moest vellen in het conflict tussen fractievoorzitter Janssen en raadsleden Oostveen en El K'tibi haar taak heeft volbracht, krijgt het verhaal nog een staartje.

Lees verder
12 juni 2011

Reclamebelasting drastisch aanpakken

Het ondernemersfonds doet prima werk, en moet zeker blijven bestaan. Alleen de manier waarop de contributie ervoor geïnt wordt - de reclamebelasting - moet grondig worden aangepakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier