h

Nieuws uit 2011

29 september 2011

Omwonenden en vrijwilligers bang voor sluiting buurthuizen

Welzijn Veenendaal wil een efficiencyslag maken. Daarom zullen activiteiten worden 'geclusterd', waardoor het aantal lokaties wordt verminderd. Het beheer van buurthuizen SamSam, Seinpost en de Driehoek, en het Intercultureel Vrouwencentrum (IVC) zou dan worden overgedragen aan de gemeente.

Lees verder
29 september 2011

'PVV moet zich maar eens met ECHTE problemen bezighouden'

Een kortingsactie bij ReStore, waarbij klanten een zoete lekkernij krijgen. Omdat de aanleiding van deze actie het Suikerfeest was, klom de PVV in de pen om een boze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders te sturen over de Islamisering van Nederland, waaraan Veenendaal hard zou meewerken.

Lees verder
29 september 2011

Veel problemen en veel moois in JES-gebied

SP-fractieleden Jan Breur en Jaap Pottjewijd zijn afgelopen vrijdag (23 september) meegeweest op een 'excursie' door (onder andere) het JES-gebied. Dit was een initiatief van Anne Marie van Appeldoorn; een betrokken bewoonster van dit veelbesproken stukje Veenendaal.

Lees verder
26 september 2011

Kennisnetwerk thuiszorg

SP-afdeling Veenendaal wil een kennisnetwerk onder medewerkers in de thuiszorg opzetten. Daarom roept de partij thuiszorgmedewerkers op om contact op te nemen met veenendaal@sp.nl. Voor deelname aan het netwerk is lidmaatschap van de SP niet noodzakelijk.

Lees verder
22 september 2011

Regiotaxi wel degelijk 40% duurder

SP en CDA hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding hiervoor is de forse kostenstijging van de regiotaxi. Rond de hoogte van deze stijging lijken het college en het WMO-forum van inzicht te verschillen.

Lees verder
20 september 2011

PROTESTMANIFESTATIE 19 SEPTEMBER 2011: "Stop de Stapeling".

Duizenden mensen, onder wie de Veense SP-penningmeester Nico van Ginkel, hebben op het Malieveld in Den Haag betoogd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte. Men spreekt van een stapeling; veel mensen worden door meerdere maatregelen tegelijk getroffen. Mensen uit de zorg, chronisch zieken, gehandicapten, vakbondsleden, schoonmakers, mensen uit de kunstwereld; ze kwamen bijeen om hun strijdbaarheid te tonen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier