h

Nieuws uit 2020

3 december 2020

Afvalbrengstation: optimalisering of onrecht?

Vooral kleine beurs de dupe!

Het aanbieden van afval op het brengstation gaat een dure grap worden. Na 6x ga je betalen: 10euro per keer. Heb je geen auto? Dan kun je drie van je gratis brengbeurten inruilen voor 1x afval laten halen.
De SP vindt dat deze nieuwe regels vooral ten nadele komt van ouderen en mensen met een kleine beurs. Daarom stemde de SP tegen deze "optimalisatie".

Lees verder
2 december 2020

Realistisch over parkeren

Nieuwe parkeernormen te optimistisch...

Meer ruimte voor wonen en groen, minder auto's. Wie wil dat nou niet in z'n buurt? Maar iets willen is nog niet hetzelfde als de werkelijkheid; en met die werkelijkheid moet je rekening houden. Daarom is de SP geen voorstander van de nieuwe parkeernormen.

Lees verder
30 november 2020

Er is weer een Tablet Café

in De Cultuurfabriek

Heb je vragen over je tablet, smartphone of e-books? Op donderdag 3 december 2020 van 13:30 tot 15:30 uur is er in De Cultuurfabriek weer een Tablet Café, voor iedereen vrij te bezoeken. 

Lees verder
29 november 2020

Vervolmaking van een raadsvoorstel

Unaniem aangenomen

Een wijzigingsvoorstel van de SP is afgelopen donderdag (26 november) unaniem aangenomen. Hiermee is het raadsvoorstel 'Centrumregeling meten en monitoren afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe' aangepast. Het betreft een kleine maar cruciale technische wijziging.

Lees verder
28 november 2020

Ouders mogen schadevergoeding houden

Foto: SP Veenendaal

Geen verrekening met uitkeringen

Veense ouders die getroffen zijn door de Toeslagenaffaire, hoeven niet bang te zijn dat hun schadevergoeding wordt afgepakt door de gemeente. In een reactie op schriftelijke vragen van de SP laat het College van Burgemeester en Wethouders weten dat zij niet van plan zijn om deze vergoedingen te verrekenen met de Bijstand of een andere uitkering. De motie die de SP hiervoor had voorbereid, hoefde daardoor niet meer in stemming te worden gebracht.

Lees verder
27 november 2020

Meldpunt WMO gemeente Veenendaal

Foto: SP / Spanning
  • Heeft u te maken met afschaling van aan u toegekende zorg?
  • Heeft u het gevoel dat uw hulpvraag onvoldoende gehoord wordt?
  • Heeft u het gevoel dat uw gezondheidssituatie niet genoeg deskundig beoordeeld wordt?
  • Bent u ook overvallen door een telefoontje van het WMO met vragen over uw gezondheid en zorg?
  • Heeft u te maken met lange beslistrajecten terwijl u op kort termijn zorg nodig heeft?
  • Heeft u het gevoel dat er zorgvuldig met uw privacy wordt omgesprongen?
  • Is het voor u ook zwaar om steeds weer de reden van uw hulpvraag uit te leggen aan andere consulenten en disciplines?

naar het meldpunt

Lees verder

Pagina's

U bent hier