h

Nieuws uit 2020

22 november 2020

Op de bres voor de slachtoffers

Foto: SP Veenendaal

van de Toeslagenaffaire

Terwijl in de Tweede Kamer de verhoren over de Toeslagenaffaire in volle gang zijn, wordt er in Veenendaal aandacht aan de zaak besteed. De SP ondersteunt een inzamelingsactie, en komt in de gemeenteraad op voor de slachtoffers van deze affaire.

Lees verder
20 november 2020

Transgender gedenkdag

Foto: SP Veenendaal

Het geweld moet stoppen!
Spreek je uit tegen Transfobie!

Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 zijn wereldwijd 350 mensen vermoord vanwege hun trans-zijn. Vandaag (vrijdag 20 november) is het Transgender Gedenkdag, en worden zij herdacht. SP-afdeling Veenendaal is solidair met de slachtoffers, hun nabestaanden en de transgender gemeenschap.

#translivesmatter

Lees verder
17 november 2020

Voorstellen bij de begroting

10 wijzigingsvoorstellen en 12 moties in stemming gebracht

Bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleidsplan wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheid van nascheiding van PMD- en restafval. Dit zegde de wethouder toe bij de behandeling van de begroting (5 en 9 november). Een voorstel hiervoor, ingediend door onder andere VVD en SP, hoefde hierdoor niet in stemming worden gebracht.
Maar voor andere voorstellen gold dit niet. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad over 22 voorstellen die de verschillende partijen hadden ingediend.

Lees verder
13 november 2020

SP Rhenen in actie

Foto: SP Rhenen

tegen huurverhogers

Woensdag 11 november zijn vrijwilligers van SP Rhenen op pad geweest voor de actie 'Stop de huurverhogers'. Door de coronacrisis zijn veel mensen in financiële problemen gekomen. Het lukt hen amper om de huur op te brengen.
Toch heeft minister Ollongren toestemming te geven om de huren te laten verhogen.

Lees verder
10 november 2020

SP stemt TEGEN de begroting

Foto: Jan Breur

Een verantwoordelijkheid die wij niet kunnen dragen

"De begroting voor het komende jaar is sluitend, zonder dat er een lastenverzwaring heeft moeten plaatsvinden," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur tijdens zijn stemverklaring over de begroting. "De vraag is alleen tegen welke prijs. De ambitie voor klimaatneutraliteit is uit het raam gevlogen, en in het sociale domein worden wij opgezadeld met een een verantwoordelijkheid die wij niet kunnen volbrengen."
Om die reden zag de SP zich genoodzaakt om tegen de Programmabegroting te stemmen.

Lees verder
8 november 2020

Bibliotheek helpt mensen

Foto: Baukje Hiemstra

met vragenover de nieuwe donorwet 

Mensen die vragen hebben over de nieuwe donorwet of het Donorregister kunnen hiervoor ook bij Bibliotheek Veenendaal terecht.
Zij krijgen hier meer uitleg over de nieuwe wet of hulp bij het invullen van hun keuze of ze wel of geen donor willen zijn.

Bibliotheek Veenendaal bevindt zich in De Cultuurfabriek op Kees Stipplein 74.

Lees verder

Pagina's

U bent hier