h

Nieuws uit 2018

4 februari 2018

Gebouw van 3 hoog op het stadsstrand? NO WAY!

Foto: Enna van Duinen

PRAAT MEE OP DONDERDAG 8 FEBRUARI

vanaf 19:30u op het gemeentehuis...

Aanstaande donderdag (8 februari) is er een stadsgesprek over het stadsstrand. Inwoners en andere betrokkenen kunnen dan aan de politiek kenbaar maken wat zij willen met het stadsstrand - en vinden van de plannen van het College van Burgemeester en Wethouders. Om mensen op het stadsgesprek en de plannen van het College te attenderen, was TEAM SP zaterdagmiddag actief in het centrum.

De plannen van het College bleken niet bijster populair...

Lees verder
3 februari 2018

Daling in misdrijven

Foto: SP Veenendaal

Uit het ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2017 het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal met -2% is gedaald ten opzichte van 2016. Dit is een minder sterker daling dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden Nederland. De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal autokraken (-28%), fietsdiefstallen (-20%), geweldsmisdrijven (-9%) en winkeldiefstal (-4%). Woninginbraken (+6%) blijft een lastige stijger, evenals vernielingen (+24%).

Lees verder
2 februari 2018

Warmetruiendag

Foto: Enna van Duinen

Veenendaal doet mee

De gemeente Veenendaal stimuleert inwoners en ondernemers bij het nemen van duurzame maatregelen. Deze maatregelen hoeven niet altijd groot te zijn: een warme trui aantrekken en de verwarming lager zetten is ook energiebesparing. Daarom doet ook Veenendaal vandaag (vrijdag 2 februari) mee aan de landelijke Warmetruiendag.

Lees verder
1 februari 2018

College wil bouwen op stadsstrand

Foto: Jan Breur

Zand en speeltoestellen verdwijnen

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een voorkeursvariant uitgekozen voor de toekomst van het stadsstrand. Hierover zal de gemeenteraad een beslissing nemen, maar niet voor dat inwoners zich hebben kunnen uitspreken tijdens het stadsgesprek op 8 februari aanstaande. Als het plan van het College het haalt, blijft er echter niet of nauwelijks een strand over...

Lees verder
31 januari 2018

Statiegeld Alliantie - VOOR ELKAAR

Foto: Cor van Londen

Een nieuwe stap is gezet in de strijd tegen zwerfafval. De gemeente Veenendaal sluit zich aan bij de Statiegeld Alliantie.
Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze maand laten weten, in reactie op de vraag die SP'er Sietse van der Bij namens zijn partij én het CDA stelde hierover.

Lees verder
30 januari 2018

Reïntegratie - aan het werk!

Foto: Cor van Londen

"De afgelopen jaren hebben we gesproken, in verschillende settings, over reïntegratie," begon SP-fractievoorzitter Jan Breur zijn betoog. Het was donderdag, 25 januari 2018, en de gemeenteraad besprak een rapport van de rekenkamercommissie over de reïntegratie. Een bijzonder kritisch rapport, met een aantal pijnlijke conclusies...

Lees verder

Pagina's

U bent hier