h

Nieuws uit 2006

22 oktober 2006

Eerste vredesdemonstratie Veenendaal: Breur " Af van die VOC-mentaliteit

“We moeten af van die VOC-mentaliteit van machtswellust, hebzucht en uitbuiting.” Met deze woorden hekelde SP-fractievoorzitter Jan Breur de kapitalistische krachten die de verborgen motor achter het gros van de meeste oorlogen op aarde zijn. Hij sprak deze woorden uit op de vredesdemonstratie van 21 oktober, georganiseerd door het platform Veenendalers voor Vrede, welke plaatsvond voor Theater de Lampegiet.

Lees verder
17 oktober 2006

Niet voor je lol in een buurthuis

In het raadspresidium (fractievoorzittersoverleg) van 16 oktober zijn de aanbevelingen van de werkgroep Herstructurering Vergadermodel Veenendaal in het stuk ‘Verbouw of Nieuwbouw’ aan de orde gekomen. De aanbevelingen betroffen onder andere het instellen van een dialoogcommissie, de rol van het Reglement van Orde, de rol van het raadspresidium en het vergaderen op locatie.

Lees verder
17 oktober 2006

Terughoudendheid welstand over omvang moet

De welstandscommissie moet zich terughoudender opstellen als het gaat om de omvang van gebouwen, omdat daarmee de functionaliteit in het gedrang komt. Dit liet Jaap Pottjewijd weten in de commissie Stad bij de behandeling van de nieuwe welstandsnota. Hoewel esthetiek belangrijk is voor de SP, staat het gebruik van een gebouw vóór het uiterlijk.

Lees verder
16 oktober 2006

Burger wettelijk monddood gemaakt

De burger wordt wettelijk monddood gemaakt. Deze conclusie trekt SP-fractievoorzitter Jan Breur na een hoorzitting van de commissie Beroep en Bezwaar, waar hij een burger vergezelde die bezwaar maakte tegen de plaatsing van een kunstwerk aan zijn woning in het Franse Gat. Hij komt tot die conclusie, omdat de gemeente aangaf wettelijk verplicht te zijn de vergunning voor plaatsing van het kunstwerk af te geven.

Lees verder
16 oktober 2006

Vredesdemonstratie in Veenendaal

Op zaterdag 21 oktober (a.s.) zal er vanaf 15:00 uur een heuse vredesdemonstratie plaatsvinden op het plein bij de Lampegiet in Veenendaal. Het platform Veenendalers Voor Vrede wil hiermee aandacht vragen voor de wereldwijde problemen die oorlog met zich meebrengen en de wens voor vrede uitdragen.

Lees verder
13 oktober 2006

Platform Veenendalers Voor Vrede opgericht

Enkele weken geleden is platform ‘Veenendalers Voor Vrede’ opgericht en actief met de voorbereidingen om een vredesdemonstratie in Veenendaal te houden naar aanleiding van de oorlog in Libanon. Hoewel deze oorlog momenteel in een staakt het vuren bevindt is het wankel en daarnaast gaat onze hoop ernaar uit dat er duurzame vrede komt. Niet alleen vrede in Libanon, maar over de hele wereld!

Lees verder

Pagina's

U bent hier