h

Nieuws uit 2006

28 februari 2006

Drukbezocht spreekuur voor allochtone Veenendalers was een succes!

Afgelopen zaterdag 25 januari heeft de SP Veenendaal in samenwerking met Vereniging Annour een politiek spreekuur speciaal voor allochtone georganiseerd. Het spreekuur werd geleid door de heer Jos Schilte. Allochtone Veenendalers kregen deze avond ruimschoots de tijd om vragen over een aantal thema’s te stellen aan alle politieke partijen die met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen. Ook omgekeerd kregen de aanwezige politici, waaronder de wethouders Van Maanen (VVD) en Sanders (PvdA), de gelegenheid om vragen te stellen aan het publiek. Van beide kanten werd daar goed gebruik van gemaakt. De avond was ook druk bezocht, waaronder ook diverse vertegenwoordigers van Migrantenzelforganisaties zoals de Kongolese/ Angolese Vereniging, Bosnische Vereniging, Afghaanse vereniging, natuurlijk de Marokkaanse vereniging Annour, etc. De thema's waren Huisvesting, Onderwijs, Werkgelegenheid en Welzijn.

Lees verder
27 februari 2006

SP zoekt klokkenluiders bij politie

De SP breidt haar onderzoek naar het functioneren van de politie uit, door nu ook op zoek te gaan naar verhalen vanuit de politie zelf. Onder het motto “klokkenluiders zijn helden” kunnen werknemers van de politie hun verhaal kwijt op veenendaal.sp.nl

Lees verder
24 februari 2006

Jonge politici in de Boxring in Escape

Op donderdagavond 23 februari gingen Veenendaals jongste politici met elkaar de strijd aan in de boxring in Jongerencentrum Escape.
Het debat werd geopend met een heuse boxdemonstratie, waarna de politici in tweetallen de ring in gingen om hun krachten te meten aan de hand van diverse stellingen afkomstig uit de verschillende partijprogramma’s.

Lees verder
20 februari 2006

SP introduceert virtueel politiek café

Op zondag 26 februari van 11.00 tot 13.00 uur organiseert de SP Veenendaal een politiek café op het internet. Steeds meer mensen zitten graag achter hun eigen pc, met hun eigen koffie, in hun eigen huis. Met hen gaat de SP in gesprek over lokale politiek.

Lees verder
17 februari 2006

Politiek spreekuur allochtonen

SP en Annour organiseren spreekuur voor allochtonen

Voor diverse groepen worden er in Veenendaal debatten, discussiemiddagen en –avonden georganiseerd en politieke spreekuren. Behalve speciaal voor allochtone Veenendalers. Terwijl juist onder die groepen veel onbekendheid bestaat bij de Veenendaalse politiek. Zij moeten ook gehoord worden. Zodoende heeft SP het voortouw genomen om een politiek spreekuur te organiseren speciaal voor allochtonen. Tijdens het spreekuur kunnen zij door alle partijen geïnformeerd worden over enkele belangrijke thema’s en krijgen ze de kans vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de partijen. Aan de andere kant is het ook een uitgelezen kans voor de politieke partijen zelf om met allochtone Veenendalers in gesprek te gaan en te ervaren wat er onder hen leeft, waar onduidelijkheid en onvrede over is.

Lees verder
16 februari 2006

SP: 8 raadszetels?

Als het aan de leerlingen van het Rembrandt College ligt wel en krijgt de SP 8 van de 33 raadszetels.

Op maandag 6 februari was er van 10.30 uur tot 11.30 uur op het Rembrandt-College in Veenendaal een politiek debat tussen de negen poltitieke partijen die in Veenendaal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing en de leerlingen van het Rembrandt College.

Lees verder

Pagina's

U bent hier