h

Nieuws uit 2006

14 juni 2006

Schriftelijke vragen SP, PvdA en SGP

Een opmerkelijke combinatie van partijen, SP, PvdA en SGP, heeft gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend bij het Veenendaalse college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding hiervoor zijn de stickers die door onbekenden in het centrum van Veenendaal zijn geplakt en waarop teksten met een rechts-extremistische lading te lezen valt.

Lees verder
20 mei 2006

SP geschokt door nieuwe stickergolf

De Veenendaalse SP-afdeling reageert geschokt op de nieuwe golf van racistische stickers die in het centrum van Veenendaal zijn geplakt. Teksten als “Rassenvermenging, massacultuur – geven de doodssteek op den duur” ontsieren tal van lantaarnpalen en prullenbakken. Zelfs gedenktekens aan de Tweede Wereldoorlog zijn niet gespaard gebleven.

Lees verder
4 mei 2006

Grootste winst voor de kleinste fractie

VEENENDAAL - De kleinste fractie in de nieuwe Veenendaalse gemeenteraad ging donderdag in een liefst vijf uur durende vergadering met de grootste winst aan de haal. Waar de ChristenUnie uit teleurstelling om het missen van de collegeboot zowel het raadsprogramma als de overige voorstellen boycotte en SGP en GroenLinks ook al grotendeels mokkend aan de kant bleven staan, daar deed de SP voluit mee.

Lees verder
1 mei 2006

Ongepast lied op aubade koninginnedag

De SP is geschrokken van één van de liederen die door de kinderen van de basisscholen ten gehore is gebracht op de aubade op koninginnedag. De partij vindt het lied ‘Wilt heden nu treden’ volkomen ongepast voor een feestelijke bijeenkomst waar kinderen de hoofdrol spelen.

Lees verder
28 april 2006

Veenendaal heeft nieuw college

Gisteravond is het nieuwe college aangetreden. De blanco stemmen van de Christen Unie en de tegenstemmen van de SGP konden niet verhelpen dat het bordeelcollege zijn weg naar het pluche zou vinden. Toch ging dat niet zonder slag of stoot, want voor het aantreden van de nieuwe wethouders liet de oppositie nog even van zich horen.

Lees verder
9 april 2006

SP kiest voor volwassen aanpak raadsprogramma

De SP zal het raadsprogramma dat is samengesteld door de coalitiepartijen op volwassen wijze behandelen. Op de onderhandelingsbijeenkomst van 5 april j.l. liet de partij weten dat het programma er in grote lijnen goed uitziet, maar dat er nog een aantal elementen inzitten die ze graag willen veranderen. De SP kiest ervoor om dit te doen op de raadsvergadering van 27 april, omdat ze hier gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld amendementen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier