h

Nieuws uit 2013

15 februari 2013

11 maart: politieke avond over huren

De SP organiseert op maandagavond 11 maart een politieke avond over volkshuisvesting en huren. In het bijzonder zal er worden ingegaan op de gevolgen van het Aswoensdagakkoord tussen het kabinet, D66, ChristenUnie en SGP. De avond vindt plaats in Brasserie ‘De Plantage’ aan de markt in Veenendaal. Aanvang 20:00u, inloop vanaf 19:30.

Lees verder
15 februari 2013

College en gemeenteraad starten bezuinigingen

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal zijn samen gestart met een nieuwe brede heroverweging. Dit is nodig om de financiële situatie van de gemeente sluitend te houden na de nieuwe bezuinigingen die het Rijk heeft aangekondigd. Bovendien komen er veel nieuwe taken naar de gemeente. Daarvoor krijgt Veenendaal minder geld dan nu voor de uitvoering van deze taken op rijksniveau beschikbaar is. Er moeten omvangrijke beslissingen genomen worden en de keuzes daarvoor worden door college en gemeenteraad gezamenlijk gemaakt.

Lees verder
13 februari 2013

Raad niet geinteresseerd in goedkoper onderzoek

Het onderzoek naar draagvlak voor een koopzondag (als het er al komt) gaat zo'n 22.000,- euro kosten. Dat is de enige uitkomst van het debat hierover dat vaststaat, na de draai van ProVeenendaal.
Waarschijnlijk gaat het onderzoek er helemaal niet komen, maar het wordt in ieder geval niet goedkoper.

Lees verder
13 februari 2013

Draai ProVeenendaal over koopzondag

Het onderzoek naar draagvlak voor een koopzondag zal voorlopig niet plaatsvinden. Bij een wijzigingsvoorstel over de financiering staakten de stemmen. Dit omdat ChristenUnie-raadslid Dirk Koudijs niet aanwezig was... en ProVeenendaal-voorman Janssen een draai maakte.

Lees verder
13 februari 2013

Jochien, bedankt!

Op de Veenendaalse ledenbijeenkomst van 21 januari j.l. werd er niet alleen een nieuw bestuur gekozen. Ook werd scheidend bestuurslid Jochien Timmer in het zonnetje gezet.

Lees verder
13 februari 2013

"Oma Toke" op ledendag

Jaarlijks organiseert de SP een ledendag in de Tweede Kamer. Meestal vindt die in het najaar (oktboer/november) plaats. Maar omdat het afgelopen jaar zich zoveel nieuwe leden zich hadden aangemeld, vond er op zaterdag 9 februari een extra ledendag plaats.
Onder de bezoekers bevond zich "Oma Toke", die zich eerder dit jaar had ingespannen om handtekeningen voor de thuiszorg op te halen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier