h

Nieuws uit 2014

5 oktober 2014

Eigen onderzoek IW4 bevestigt beeld SP

Hoewel er substantiële verschillen bestaan tussen het eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek van IW4 en 'De Grote IW4-Enquête' van de SP, wordt op een aantal punten het beeld van de laatstgenoemde bevestigd. In beide onderzoeken komt een groep medewerkers naar voren die ontevreden is over het bedrijf.

Lees verder
1 oktober 2014

Prof. Dr. Bethlehem over 'De Grote IW4-Enquête': "Goede documentatie, goede vragen"

Om de deugdelijkheid van 'de Grote IW4-enquête' te toetsen, is de directie van IW4 te rade gegaan bij Prof. Dr. Jelke Bethlehem, verbonden aan Universiteit Leiden. Deze was positief over de onderzoeksopzet en de kwaliteit van de vragenlijsten.

Lees verder
1 oktober 2014

SP-Rapport 'de Grote IW4-enquête' reden tot vervolgonderzoek

Uit 'de Grote IW4-enquête' van SP-afdeling Veenendaal, naar de werkbeleving van werknemers van IW4, is een groep van ten minste 40 werknemers naar voren gekomen die het bedrijf op alle punten negatief beoordeeld. De SP wil deze werknemers serieus nemen, en ziet aanleiding voor een vervolgonderzoek.

Lees verder
30 september 2014

Schriftelijke vragen over vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders, over de herindicaties die hebben plaatsgevonden op het gebied van de Huishoudelijke Ondersteuning in Veenendaal. Aanleiding hiervan is een rapport, dat aan het begin van het zomerreces is uitgebracht en overhandigd aan wethouder Overduin.

Lees verder
30 september 2014

Schriftelijke vragen overlast Stationsplein

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van overlast, die ervaren wordt door aanwonenden van het Stationsplein. Touringcars en postbestellers zouden de bewoners van de flats een vroegtijdig einde van hun nachtrust bezorgen.

Lees verder
30 september 2014

SP Veenendaal ondersteunt ABVAKABO-actie 'Red de Zorg'

Sinds enkele weken zamelt de Veense SP-afdeling handtekeningen in onder het motto 'Red de Zorg'. Hiermee ondersteunt zij de actie die is geïnitieerd door ABVAKABO/FNV, om de zorg voor een kaalslag te behoeden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier