h

Nieuws uit 2014

22 juli 2014

NIEUWSBRIEF KENNISNETWERK THUISZORG 4-4; met extra bijlage

De zomereditie 2014 van de Nieuwsbrief Kennisnetwerk Thuiszorg is extra dik. Dit komt omdat er een bijlage is toegevoegd in het kader van het raadsprogramma "De Kracht van Veenendaal".

Lees verder
22 juli 2014

René Keulers kwartiermaker poppodium Escape

Over de toekomst van poppodium Escape in Veenendaal is al veel gezegd en geschreven. Veel organisaties en inwoners voelen zich nauw betrokken bij de toekomst van het gebouw en hebben een idee hoe hier voortaan
invulling aan moet worden gegeven. Nu moeten echter alle ideeën en suggesties worden samengebracht in een uitvoerbaar en financieel
haalbaar plan. De gemeente Veenendaal heeft René Keulers als kwartiermaker aangesteld om deze taak op zich te nemen.

Lees verder
13 juli 2014

Rapport: Vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

Er is geen maatwerk geleverd bij de herindicaties op de Huishoudelijke Ondersteuning die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een rapport van de SP dat op vrijdag 11 juli is aangeboden aan Wethouder Overduin, op het gemeentehuis van Veenendaal.

Uit een enquête, waarop meer dan 50 mensen hebben gereageerd, blijkt bijvoorbeeld dat er geen overleg is geweest waarbij gevraagd is wat iemand nodig heeft en waar hij of zij zelf voor zou kunnen zorgen. Volgens het Model Veenendaal, het beleid dat de gemeente voert in het sociale domein, is dit echter wel een vereiste.

Lees verder
7 juli 2014

SP enquêteert medewerkers IW4

Onlangs is de 'Participatiewet' goedgekeurd door een meerderheid in de Eerste Kamer. Deze wet heeft grote gevolgen voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Ook verandert er iets voor gemeenten; zij krijgen een nog zwaardere verantwoordelijkheid dan ze al hadden op het gebied van werk en inkomen in zijn algemeenheid en beschutte werkplekken in het bijzonder.
SP-afdeling Veenendaal is daarom een enquête gestart onder de medewerkers van sociale werkplaats IW4.

DIRECT NAAR DE ENQUÊTE

Lees verder
7 juli 2014

Schriftelijke vragen ChristenUnie en SP over werkgelegenheid Huishoudelijke Ondersteuning

ChristenUnie-raadslid Arjan Koerts heeft mede namens de SP schriftelijke vragen gesteld over de ontslagen die vallen in de huishoudelijke ondersteuning.

Lees verder
7 juli 2014

SP actief in het centrum vanwege Huishoudelijke Ondersteuning

De lichtere huishoudelijke ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt niet langer door de gemeente geboden - liet het College van Burgemeester en Wethouders de afgelopen week per brief weten aan zorgbehoevende Veenendalers. In plaats daarvan kan men het voor €15,- per uur inkopen via Veens.
Dit was voor de SP reden om met het stellingenbord in het winkelgebied van Veenendaal te gaan staan, afgelopen zaterdag...

Lees verder

Pagina's

U bent hier