h

Nieuws uit 2018

20 november 2018

De weg naar de vrede...

Foto: Cor van Londen

NOVEMBERDEBAT 2018: Vrede & Recht

Op maandag 19 november vond het Novemberdebat van SP-afdeling Veenendaal plaats. Het thema van dit jaar was 'VREDE & RECHT'. Er werd breeduit gesproken over veiligheid, defensiebudgetten, privacy en de rollen van respectievelijk de NAVO en de wapenindustrie.

Lees verder
19 november 2018

Zomaar een OZB-verhoging

Foto: SP Veenendaal

Laatste Veense Taboe beslecht

Veenendaal gaat van oudsher prat op lage gemeentelijke lasten. Een verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) is jarenlang onbespreekbaar geweest. Toch zijn er, bij de behandeling van de begroting vorige week, maarliefst twee voorstellen ingediend om de OZB te verhogen. En één ervan werd nog gesteund door een meerderheid ook!

Lees verder
18 november 2018

Op naar de Statenverkiezingen!

Foto: AJ Breur

Drie Veenendalers op sp-lijst

Op zaterdag 17 november hielden de Utrechtse SP-afdelingen hun regioconferentie in partijgebouw 'de Moed' te Amersfoort. Hier werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 vastgesteld. Op de kandidatenlijst staan maarliefst drie Veenendalers.

Lees verder
16 november 2018

Aanbeveling nieuwe burgemeester

Extra (geheime) raadsvergadering

In een besloten en geheime raadsvergadering op dinsdagavond 20 november stelt de gemeenteraad de aanbeveling vast voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Aansluitend aan de besloten raadsvergadering maakt de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering de naam bekend van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties staat vermeld.

Lees verder
15 november 2018

Zorgkosten in de hand gehouden

Foto: SP Veenendaal

Steun voor motie SP

Het College van Burgemeester en Wethouders zal zich niet langer verzetten tegen de invoering van het Abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de WMO. In plaats daarvan zal het zich inzetten om een hogere bijdrage van het Rijk te krijgen voor het vervullen van de zorgtaken.
Daartoe is het afgelopen maandag
(12 november) opgeroepen in een motie van de SP, die door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund werd.

Lees verder
14 november 2018

Het Gilbert-dillemma

Foto: Jan Breur

'Bad Optics' voor thema-jaar

2019 zal in het teken staan van Gilbert van Schoonbeeke; de vermoedelijke stichter van Veenendaal. Om een bijdrage te leveren aan dit thema-jaar had het College van Burgemeester en Wethouders 3 ton in de begroting opzij gezet. En die 3 ton werd onderwerp van een zeer verhit debat...

Lees verder

Pagina's

U bent hier