h

Nieuws uit 2018

3 november 2018

GEMEENTEN: "Behoud intercitystop Veenendaal-De Klomp van groot belang."

De samenwerkende gemeenten in de regio FoodValley hebben in een brief aan de gedeputeerden van Utrecht en Gelderland hun advies gegeven naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van NS en ProRail naar de treinverbinding Utrecht – Arnhem.

Lees verder
2 november 2018

Nieuwe uitvoerder minimaregelingen Veenendaal bekend

Internexxt uit Breukelen gaat voor de gemeente Veenendaal de minimaregelingen uitvoeren. Dit bedrijf, dat voor meer gemeenten deze regelingen uitvoert, neemt alle werkzaamheden over van AMCNexxt. Dat bedrijf ging in september onverwacht failliet. Voor mensen die van deze regelingen gebruik maken, verandert er niets bij het aanvragen of de uitbetaling. De continuïteit is gewaarborgd. De gemeente Veenendaal verzorgt deze regelingen ook voor inwoners van de gemeenten Rhenen en Renswoude.

Lees verder
1 november 2018

Laat kinderen kind zijn

Zadel hen niet op met mantelzorgverantwoordelijkheid

Deze maand wordt de verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld; gelijktijdig met de begroting. De SP wil hierin hebben opgenomen, dat alleen meerderjarigen kunnen worden aangemerkt als mantelzorger. De partij zal hiervoor een voorstel indienen.

Lees verder
25 oktober 2018

Rekenkamercommissie Veenendaal: "Gemeente heeft geen volledig inzicht."

Rapport 'Meldingen, klachten en bezwaren'

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren bij de gemeente. Het onderzoek toont aan dat het beleid goed is ingericht en de processen op orde zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het inzicht over de mate van (on)tevredenheid niet volledig is, omdat registratie van informeel afgehandelde klachten niet plaatsvindt. De gemeente ontzegt zich hiermee een mogelijkheid om kennis te nemen van mogelijk bestaande onvrede bij informeel afgehandelde klachten en om daarvan te leren, zo stelt de rekenkamercommissie in haar rapport ‘Meldingen, klachten en bezwaren’.    

Lees verder
23 oktober 2018

Besluit over IW4

Op naar de toekomst

Afgelopen donderdag (18 oktober) heeft de gemeenteraad van Veenendaal een besluit genomen over de toekomst van sociale werkvoorziening IW4. In grote lijnen blijft het bedrijf op de vertrouwde manier bestaan. De gemeenten leggen ieder jaar geld bij om het bedrijf draaiende te houden; omdat de kabinetten Rutte de sociale werkvoorzieningen hebben stukbezuinigd is dat nodig. Het besluit was unaniem.
Binnenkort nemen de gemeenteraden van Rhenen en Renswoude een besluit.

Lees verder
22 oktober 2018

Indrinken tijdens stapavond...

Jongeren gecontroleerd

In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober zijn jongeren onder de 18 gecontroleerd op het gebruik van alcohol voordat zij horecagelegenheden in Veenendaal bezochten. Doel van de controle was inzicht te krijgen in het aantal jongeren dat indrinkt. Maar ook om ze te wijzen op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik.

Lees verder

Pagina's

U bent hier