h

Nieuws uit 2021

5 maart 2021

SP boos om verloederen en verdwijnen fontein

Foto: SP Veenendaal

Door cultureel wanbeleid
zijn wij deze fontein kwijt

De fontein bij 'de Lampegiet' gaat, na jarenlange verloedering, verdwijnen. De SP is hier boos over, en laat dit weten door middel van een spandoek aan het vervallen kunstwerk. Ook heeft de SP het lot van de fontein geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie.

Lees verder
28 februari 2021

Parkeerproblemen Pampagras

Foto: Baukje Hiemstra

SP stelt schriftelijke vragen...

Aan de Pampagras vinden er momenteel bouwwerkzaamheden plaats. Die hebben tot gevolg dat bewoners en bezoekers hun auto niet kwijt kunnen - wat weer tot nieuwe problemen leidt. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
24 februari 2021

SP tegen PPS-constructie warmtenet Groenpoort

Foto: Baukje Hiemstra

Nutsvoorzieningen horen volledig in publieke handen te zijn

Afgelopen donderdag (18 februari) heeft de SP in de gemeenteraad TEGEN het aangaan van een Publiek-Private samenwerking (PPS) rond de warmtevoorziening in Groenpoort gestemd. In het voorstel zou de gemeente een deelneming van 50% hebben. De SP vindt dat een nutsvoorziening volledig in publieke handen thuishoort.

Lees verder
23 februari 2021

Wat is er met de vrijwilligersprijzen gebeurd?

Foto: AJ Breur

Geheime nieuwe opzet...

Het College van Burgemeester en Wethouders gaat de Veenendaalse vrijwilligersprijzen heel anders aanpakken. Alleen omdat de SP hier vragen over stelde, hebben zij hier openheid over gegeven. Anders was dit waarschijnlijk lang onder de pet gebleven...

Lees verder
21 februari 2021

Stoepkrijt-actie 'Voor 14'

Foto: SP Veenendaal

Verhoog het minimumloon!

Op zaterdag 20 februari voerden SP en FNV een gezamenlijke stoepkrijt-actie in Veenendaal Oost. Dit, omdat ze het minimumloon verhoogd willen hebben naar 14 euro per uur. Een verhoging van het minimumloon stimuleert de koopkracht en daarmee de economie.

Lees verder
15 februari 2021

LIEFDE IS: De koek EERLIJK verdelen...

Foto: SP Veenendaal

Valentijnsdag met de SP

Afgelopen weekend was het Valentijnsdag: de dag om je liefde kenbaar te maken aan iemand die je bewondert. Daarom ging de SP bij verschillende verzorgingshuizen in Veenendaal langs om een Valentijn te bezorgen aan het personeel. Want zorgpersoneel werkt zich een slag in de rondte en dat mag best gewaardeerd worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier