h

Nieuws uit 2021

2 mei 2021

Dag van de Arbeid 2021

Foto: SP Veenendaal

Flyer-actie in het Centrum

Op 1 mei is het de Dag van de Arbeid. Een wereldwijde feest- en gedenkdag om stil te staan bij de strijd van werknemers voor fatsoenlijk loon en arbeidsomstandigheden. Ook in Veenendaal werd hier aandacht aan besteed; de SP deelde flyers uit in het centrum om op te komen voor de werkenden.

Lees verder
28 april 2021

Motie: Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost

Foto: AJ Breur

Afgewezen door coalitiepartijen

In Veenendaal Oost is er een groot probleem gaande op het gebied van onderwijshuisvesting. Er zijn maarliefst vier scholen geplaatst in het ontmoetingshuis - terwijl daar helemaal geen ruimte voor is. De voltallige oppositie diende een motie in om tot een oplossing te komen, maar noch Wethouder Verloop noch de coalitiepartijen stelden dit op prijs...

Lees verder
26 april 2021

Voorstellen: Sociaal Domein

Foto: SP Veenendaal

Amendementen van de SP bij verordening

Als je vindt dat iets beter moet, kom dan met een voorstel. Oftewel: geen kritiek zonder alternatief. Een belangrijk motto voor SP'ers in de  politiek. Zo ook afgelopen donderdag (22 april) toen de SP diverse voorstellen deed om de Integrale Verordening Sociaal Domein iets menselijker te maken...

Lees verder
23 april 2021

Naastenliefde niet bestraffen!

Foto: Cor van Londen

Motie SP, ChristenUnie e.a.:
Vrijstelling giften in de bijstand

Zou 'boodschappen-gate' ook in Veenendaal kunnen gebeuren? Die kans is een stuk kleiner, nu een motie van SP, ChristenUnie en anderen is aangenomen in de gemeenteraad. Die motie regelt een vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand tot 1200euro per jaar.

Lees verder
18 april 2021

Kan er straks nog wel gewoon geflyerd worden?

Foto: Peter van de Rovaart

Nieuwe regel in de Algemene plaatselijke verordening

De SP is bij uitstek een partij van de straat. Onze activiteiten worden momenteel bemoeilijkt door corona, maar er ligt nog een hindernis op de loer...
... een nieuwe regel in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Lees verder
17 april 2021

Omwonenden verontrust over windkolossen

Foto: SP Veenendaal

Laat van u horen op 18 mei!

Er zijn vergevorderde plannen om kolossale windmolens aan de rand van Veenendaal te plaatsen. Dit in het kader van Regionale Energie Strategieën. De plannen zorgen voor veel onrust bij omwonenden in Veenendaal, Overberg en Renswoude.

Op 18 mei organiseert de gemeente Renswoude een inspraakronde over de geplande windmolens. De SP roept iedereen op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Hulp nodig bij aanmelden? Stuur een mailtje naar inspraak@spveenendaal.nl en wij helpen u graag verder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier