h

Nieuws uit 2021

23 januari 2021

Integraal Kindcentrum in Franse Gat

Raad stemt in met investeringsbudget

De komende jaren gaat het Franse Gat behoorlijk op de schop. Niet alleen worden tal van woningen vernieuwd; er komt ook een Integraal Kindcentrum (IKC) in de wijk. Afgelopen donderdag (21 januari) besloot de gemeenteraad hier een investeringsbudget voor vrij te geven - wat gezien mag worden als een 'politiek startschot'.

Lees verder
19 januari 2021

Inlichtenplicht onverbiddelijk

Foto: SP Veenendaal

Participatiewet onmenselijk

'Boodschappen-gate' zou ook in Veenendaal kunnen gebeuren. Mensen in de bijstand moeten alle hulp die ze van derden krijgen melden bij de gemeente: dit wordt gezien als inkomsten. Doen ze dit niet, dan is de gemeente verplicht om uitkeringen terug te vorderen en soms ook boetes op te leggen.
Dit vertelde wethouder Lochtenberg vorige week in de raadscommissie, in antwoord op vragen van de SP.

Lees verder
17 januari 2021

Nieuwbouw met oog voor het verleden

Foto: SP Veenendaal

Historische elementen komen terug in Dennenlaan

De oude woningen aan de Dennenlaan moeten plaats maken voor nieuwbouw. Maar dat wil niet zeggen dat de historie volledig verdwijnt. In de nieuwe plannen komen belangrijke historische elementen volop terug.
De SP is hierover zeer tevreden.

Lees verder
15 januari 2021

Stemmen tellen levert bijstanders niets op

Foto: SP Veenendaal

Vergoeding wordt verrekend

Mensen die in de bijstand zitten houden er geen geld aan over als ze zich melden als stemmenteller. De vergoeding zal worden verrekend met de uitkering en gemeld bij de belastingdienst. Dit liet Burgemeester Kats deze week weten in de raadscommissie, naar aanleiding van een vraag van de SP.

Lees verder
14 januari 2021

SP: "Niet bezuinigen op brandweer!"

Foto: SP Veenendaal

Ongepast en onwenselijk

Volgende week (21 januari) moet de gemeenteraad een besluit nemen over de Kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waar Veenendaal deel van uitmaakt. Aan de hand van deze Kadernota stelt het College van Burgemeester en Wethouders voor om een 'zienswijze' aan te brengen, waarin de Veiligheidsregio gevraagd wordt om een taakstellende bezuiniging.
De SP vindt dit geen goed idee.

Lees verder
11 januari 2021

De Nico van Ginkelprijs voor Nangialay Bacharki

Foto: SP Veenendaal

Afgelopen maandag (11 januari) heeft Nangialay Bacharki de Nico van Ginkelprijs gekregen uit handen van afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra.

De Nico van Ginkelprijs is een wisselbeker die jaarlijks wordt toegekend aan een lid van SP Veenendaal dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de afdeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier