h

Nieuws uit 2015

6 november 2015

SP agendeert Burgerinitiatief Escape

Foto: SP Veenendaal

Het Burgerinitiatief over Escape is, op basis van één artikel in de verordening niet-ontvankelijk verklaard. Toch zal het besproken worden; de SP heeft om agendering in de commissie gevraagd.

Lees verder
6 november 2015

Besluitvorming WMO-kader uitgesteld

De besluitvorming over het WMO-Beleidskader is uitgesteld naar de gemeenteraadsvergadering van november. Hij stond geagendeerd op de vergadering van oktober, maar aangezien deze erg lang bleek zijn er een aantal onderwerpen – waaronder het beleidskader – verdaagd.

Lees verder
31 oktober 2015

Vrij Parkeren op Zaterdag!

Foto: Iconshut / www.iconshut.com

Het komende jaar wordt het gratis om op zaterdag in de gemeentelijke parkeergarages te parkeren. De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van ChristenUnie, SP en anderen om dit mogelijk te maken.

Lees verder
27 oktober 2015

SP-leden vragen zetel terug

De leden van SP-afdeling Veenendaal vragen ex-SP'er Jaap Pottjewijd om zijn raadszetel terug te geven aan de partij. De leden zijn bijeengekomen op een extra ingelaste ledenvergadering, naar aanleiding van de door het raadslid Pottjewijd geïnitieerde breuk met de SP. De ledenvergadering is unaniem in haar verzoek.

De leden zijn van mening dat het bestuur en de fractie correct hebben gehandeld in het ontstane conflict met Pottjewijd. Daarenboven heeft de kiezer haar mandaat gegeven aan de SP, niet aan de persoon Jaap Pottjewijd; aldus de bijeengekomen leden. Slechts 22 kiezers hadden stem uitgebracht op Pottjewijd, terwijl de waarde van een zetel – de kiesdeler – een kleine 900 stemmen is.

Lees verder
27 oktober 2015

Gemeente en Winkelstad Veenendaal helpen starters met Startpunt

Startpunt is een uniek initiatief van de gemeente Veenendaal en Winkelstad Veenendaal om lokale startende ondernemers te ondersteunen bij de start van een eigen bedrijf in de binnenstad van Veenendaal. Veenendaal wil met dit initatief starters een vliegende start geven, zodat meer lokale ondernemers zich vestigen in de winkelstad en lege winkelpanden ‘bewoond’ worden.

Lees verder
26 oktober 2015

SP-Novemberdebat: WMO

Op woensdag 11 november a.s. zal het 11e Novemberdebat van SP Veenendaal plaatsvinden. Het thema betreft de WMO. Het debat begint om 20:00u in Activiteitencentrum Duivenwal aan Duivenwal 1 te Veenendaal. Vanaf 19:30 is er inloop met koffie en thee. De toegang is gratis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier