h

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2017

31 december 2017

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2017

Foto: Wouter Kolff / Twitter

Dit jaar vonden er weer verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer plaats. De uitslag is bekend: de SP is nagenoeg gelijkgebleven en Rutte mocht zijn derde kabinet smeden. In Veenendaal boekte de SP echter weer winst; en om het Veense feestje compleet te maken: Sandra Beckerman - een SP'er met een Veense achtergrond - werd gekozen tot Tweede-Kamerlid.

We blikken terug...

Het congres

Foto: Jan Breur

Iedere Tweede-Kamerverkiezingscampagne begint voor de SP op het congres, waar de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Een grote happening, waar ook de truck van het Nationaal ZorgFonds bij aanwezig was. Erik mocht hem daar naartoe chauffeuren - en gaf ook gelijk Jan een lift.

Foto: Walter Siemons

Jan en Erik waren de afvaardiging van afdeling Veenendaal. Afdelingsgenoot Walter was, als hoofd financiële administratie van de SP, beroepshalve van de partij.

Foto: Jan Breur

Na een lange zit van vergaderen en uitwisselen van argumenten; gelukkig afgewisseld met de nodige intermezzo's, zat het congres erop. Lijst en programma waren goedgekeurd en onder leiding van Emile Roemer was Team SP klaar om te knokken.
Een uitgebreide fotoreportage van het congres is te bewonderen op onze Facebook-pagina...

Ledenbijeenkomst

Foto: Cor van Londen

Nauwelijks waren Jan en Erik bijgekomen van het congres, of ze mochten ervan verslag doen op de jaarlijkse ledenbijeenkomst/nieuwjaarsborrel van SP-afdeling Veenendaal. Hier werd tevens de lokale campagne voorbereid; wat uitliep in een rollenspel tussen Erik en Toke...

Foto: Cor van Londen

Ook van deze ledenbijeenkomst is er een fotoreportage te zien op onze Facebookpagina.

De posters

Foto: Jan Breur

Een verkiezingscampagne is niet compleet zonder posters. Dit was overigens de laatste keer dat er in Veenendaal ouderwets borden beplakt werden; de gemeenteraad besloot dit jaar over te stappen op digitaal voorbedrukte borden.

Foto: Baukje Hiemstra

De SP koos bij deze campagne voor felgekleurde posters in verschillende varianten. Hierop prijkten diverse slogans die naar punten uit het verkiezingsprogramma verwezen. Op posters zonder slogan zorgde afdeling Veenendaal zelf voor een tekst.

Nationaal ZorgDebat

Foto: SP Veenendaal

De kleuren van de posters kwamen ook terug in de vlaggen, die volop wapperden op het Malieveld in Den Haag. Hier vond op 18 februari het Nationaal ZorgDebat plaats, waar lijsttrekkers Roemer, Klaver en Asscher spraken over de toekomst van de zorg in Nederland.

Foto: SP Veenendaal

De inzet van de SP is een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico, dat de (commerciële) zorgverzekeraars moet vervangen - in ieder geval voor wat het basispakket betreft. Dit pakket moet dan worden uitgebreid met tandzorg, fysiotherapie en GGZ.

Foto: SP Veenendaal

Uiteraard waren er Veense SP'ers aanwezig op deze manifestatie, die zo'n tienduizend mensen trok. Een fotoreportage is te zien op onze Facebookpagina.

Op straat...

Foto: Enna van Duinen

Niet alleen in Den Haag, maar (des te meer) ook in Veenendaal liet TEAM SP de vlaggen wapperen.

Foto: SP Veenendaal / Jan Breur

Er werd een actieve campagne gevoerd; in de Hoofdstraat - maar ook in de wijken. Bijna continu trokken SP'ers eropuit om de mensen te vertellen over hun route naar een beter Nederland - zoals mooi staat verwoord op Toke's tas...

Foto: SP Veenendaal / Enna van Duinen

... niet alleen overdag, maar ook 's avonds was TEAM SP in touw...

Betere zorg, lagere huur

Thema-avond

Foto: Enna van Duinen

Op 6 maart organiseerde SP-afdeling Veenendaal de thema-avond: 'Betere Zorg, Lagere Huur' in Plein Zuid. Naast kandidaat-Kamerlid Ad Meijer (die weliswaar naast een zetel greep, maar later Gedeputeerde in Flevoland werd) spraken ook Jan en Sietse. Sandra Beckerman had een video-boodschap.

De moraal van de avond was niet zozeer dat de SP de wereld wel even zou redden. Meer ging het erom dat mensen zelf moeten opkomen voor hun belangen, en daarin de samenwerking met gelijkgestemden zoeken. De SP is meer een 'gereedschap' daarvoor, dan een zaligmakend wondermiddel.

Zowel een fotoreportage van de avond, als de video-boodschap van Sandra, zijn te bekijken op onze Facebook-pagina.

Internationale vrouwendag

Foto: SP Veenendaal / Enna van Duinen

Dat je niet moet zitten wachten tot een politieke partij het heil brengt, blijkt wel uit het kiesrecht voor vrouwen. Daar is een hevige strijd voor gevoerd. Honderd jaar geleden is daarin de eerste slag voor in Nederland geslagen: toen vrouwen hier het passief kiesrecht gewonnen.

Tijdens de Internationale Vrouwendag besteedde SP-afdeling Veenendaal dan ook aandacht aan dit feit. Toke, Alja, Enna en Janny deelden een bloemengroet die hieraan herinnerde uit aan aan de vrouwen die zich (in de stromende regen) in het centrum waagden.
Twee dagen later schreef Jan een blog, waarin hij aandacht besteedde aan de 'vrouwenzaak' en zijn beklag deed over de onterecht weinige aandacht die de media schonken aan de vrouwelijke politici.

De laatste loodjes...

Foto: Jan Breur

Iedereen zette deze campagne zijn beste beentje voor.

Foto: Enna van Duinen

Tot aan de laatste dag werd er hard gewerkt. In een blog om iedereen te bedanken, somde Baukje op hoeveel posters, folders en ander materiaal er wel niet verstouwd was.

Foto: Enna van Duinen

En toen restte alleen nog maar het uitkijken naar 15 maart...

Verkiezingsdag

Foto: Jan Breur

Jan was die dag al vroeg uit de veren. Weliswaar om naar zijn werk te gaan, maar hij slingerde nog wel even snel een blog 'de ether' in om mensen nog op te roepen om te stemmen. En eenmaal uit zijn werk zette hij direct koers naar zijn vertrouwde 'stembureau 11' om zijn stem op Sandra Beckerman uit te brengen...

Foto: Enna van Duinen

Janny, Enna, Toke en Erik benutten die dag om de laatste twijfelaars in het centrum over de streep te trekken. Ze sloten hun ronde af met een welverdiend drankje op het terras van 'Lef'.

Zowel Enna, als Toke, als Erik, beschreven hun beleving van de verkiezingsdag in hun respectievelijke blogs.

de uitslag

Foto: Jan Breur

Die avond had de SP het Theater aan het Spui in Den Haag afgehuurd. Hier konden partijgenoten uit het hele land gezamenlijk zien wat de uitslag zou zijn.

Foto: Enna van Duinen

Enna, Tilmann, Jan, Sietse, Erik en Walter hadden de reis vanuit Veenendaal naar het Haagse aanvaard. Het grote afwachten was begonnen...

Foto: Enna van Duinen

Pakweg een miljoen Nederlanders heeft bij de Tweede-Kamerverkiezingen een stem uitgebracht op de SP. Onder hen zijn 2.413 woonachtig in Veenendaal. Daarmee heeft de SP een kleine 500 nieuwe Veense stemmen getrokken ten opzichte van 2012.
De partij groeide van 5,3% naar 6% van de Veense stemmers, en is daarmee in Veenendaal de grootste op links.

Foto: Jan Breur

Met die miljoen stemmen verloor de SP op 0,1% wel nèt een zetel; de Tweede-Kamerfractie moet met zijn veertienen door. Eén van die veertien is Sandra Beckerman.
Ondanks de Veense winst, en ondanks Sandra's toetreding, was de uitslag toch wel even lastig te verwerken. Noch blijdschap, noch verdriet waren op hun plek. Hoop en standvastigheid, zoals verwoord in een blog van Enna, zijn beter...

Bedankt

Foto: Tilmann van de Loo & Sietse van der Bij

Gewonnen in Veenendaal; landelijk nipt een zetel verloren. Een rare uitslag, maar absoluut geen reden om de kiezers niet te bedanken. Een traditie die de SP maar wat graag een ere houdt.

Op onze Facebook-pagina staat een kort filmpje van de bedankt-posters die de verkiezingsborden sieren. Het is nog even puzzelen hoe dat in de toekomst moet - als er geen borden meer worden beplakt...

Foto: Jan Breur

Het hield niet op met bedankt-posters. Hoewel ze na een stevige campagne wel een weekendje rust konden gebruiken, trotseerden Toke, Nico en Jan het vieze weertje om in de Hoofdstraat bedankjes uit te delen aan de kiezers.
Een ererondje, zoals Toke het noemde in haar blog...

Op naar 2018

Foto: SP Veenendaal

De Tweede-Kamerverkiezingen liggen inmiddels ruimschoots achter ons. Rutte heeft na lang onderhandelen zijn derde kabinet gesmeed - en bevoordeelt vrolijk de superrijken en de multinationals over de ruggen van de hardwerkende Nederlanders. Emile Roemer heeft het fractievoorzitterschap van de SP in de Tweede Kamer overgerdragen aan Lilian Marijnissen (waarmee gehoor is gegeven aan Jan's oproep om meer dames in 'the spotlight' te plaatsen). En het Veense TEAM SP? Dat is inmiddels een kolossale actie voor behoud van het stadsstrand verder...

De Algemene Ledenvergadering heeft Jan aangewezen als lijsttrekker voor de volgende verkiezingen. Met Sietse, Enna, Erik, AJ, Tilmann, Walter en de rest gaat hij voor een mooie verkiezingsuitslag om Veenendaal beter, levendiger en socialer te maken. Niet alleen voor de mensen, maar vooral ook met de mensen.
Die mooie uitslag komt er. Want in Veenendaal heeft TEAM SP een lange traditie van winnen...

WORDT VERVOLGD


SP-AFDELING VEENENDAAL

wenst u een goede jaarwisseling

Meer terugblikken op 2017:

Reactie toevoegen

U bent hier