h

Nieuws uit 2019

19 september 2019

Handgranaat op de Markt

Foto: Gert-Jan Kats

Burgemeester neemt maatregelen

Vannacht rond 1.45 uur heeft één persoon een handgranaat geplaatst voor een horecagelegenheid op de Markt in Veenendaal. Een oplettende beveiliger trof deze handgranaat aan en heeft de politie gealarmeerd. De politie heeft het gebied afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie heeft de granaat veiliggesteld. Daarna hebben experts van de Forensische Opsporing op deze plek sporenonderzoek verricht.

Lees verder
18 september 2019

Cliëntervaringsmonitor WMO: Werk aan de winkel!

Geen significante verbeteringen t.o.v. 2017

Volgens de cliëntervaringsmonitor 2018 zijn er geen significante verbeteringen behaald ten opzichte van 2017. Wat de SP betreft moet dat beter in 2019, en fractievoorzitter Jan Breur maande de wethouder dan ook aan om aan de slag te gaan.

De rapportage is aan de gemeenteraad aangeboden als ingekomen stuk. De SP had hier er echter nog wat vragen en opmerkingen bij, en stelde deze aan de orde in de raadscommissie van 10 september.

Lees verder
17 september 2019

Gooi zorggeld niet zomaar op de grote hoop!

Meicirculaire: Extra rijksmiddelen jeugdhulp

De rijksoverheid geeft gemeenten te weinig geld om hun taken in het sociale domein, met name in de jeugdhulp, fatsoenlijk uit te voeren. Nu er wat meer geld hiervoor gegeven wordt, wil het College van Burgemeester en Wethouders dit geld niet daaraan uitgeven, maar in de Algemene Middelen storten.
Wat de SP betreft, wordt dit geld niet zomaar op de grote hoop gekieperd, maar wordt dit ook daadwerkelijk aan de zorg besteed. Raadscommissielid AJ Breur stelde dan ook een paar kritische vragen aan de wethouder...

Lees verder
15 september 2019

Honden in Hondzenelleboog?

SP en CDA: Het beleid is onduidelijk.

In de raadscommissie van afgelopen dinsdag (10 september) werd de kwestie 'Hondzenelleboog' besproken. Enkele buurtbewoners trokken aan de bel, omdat het natuurgebied is verworden tot een hondenuitlaatplaats. Dit zou ten koste gaan van de natuurwaarden.

Verschillende gebruikers en omwonenden maakten gebruik van hun burgerspreekrecht, waarna de politieke partijen hun zegje mochten doen. Raadscommissielid Alies Ouwerkerk sprak namens CDA en SP. Zij wees erop dat het beleid behoorlijk onduidelijk was.
Na de bespreking is het er allemaal niet duidelijker op geworden...

Lees verder
11 september 2019

N.a.v. berichtgeving over haatlessen

In de media zijn er berichten verschenen over haatlessen in Veenendaal, waarin onder andere zou zijn opgeroepen tot het doden van medeburgers. Deze lessen zouden ondermeer aan jonge kinderen worden gegeven.
De SP is geschrokken van dit bericht.

Lees verder
10 september 2019

Verkabeling weer een stapje dichterbij

De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om te komen tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn die dwars door Veenendaal loopt. De gemeente heeft onder andere een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Recent stelde TenneT een businesscase op en ook is de gemeente actief in het landelijke platform.

Nu stelt het college de gemeenteraad voor om de financiën te reserveren om het onder de grond brengen van de hoogspanningslijn mogelijk te maken. SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Ik ben blij dat er schot in de zaak zit. Ik zie het raadsvoorstel rijkhalzend tegemoet."

Lees verder

Pagina's

U bent hier