h

Nieuws uit 2016

22 januari 2016

Aandacht voor betalingstermijnen Participatiewet

Foto: SP Veenendaal

De SP heeft aandacht gevraagd voor de termijnen waarbinnen voorschotten in het kader van de Participatiewet worden uitbetaald. De partij wil dat de gemeente zich aan de wettelijk gestelde termijnen houdt.

Lees verder
20 januari 2016

Aantal misdrijven in 2015 verder gedaald

Foto: SP Veenendaal

Uit het rapport ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2015 het totaal aantal misdrijven in Veenendaal met -5% is gedaald ten opzichte van 2014. Deze ontwikkeling is conform de gemiddelde regionale ontwikkeling (-5%).

Lees verder
18 januari 2016

SP bedankt Veenendalers voor handtekening

Foto: SP Veenendaal

SP-afdeling Veenendaal heeft het afgelopen weekeinde sponsjes uitgedeeld in 't Dorp en op het Bruïneplein. Dit, als bedankje voor de vele handtekeningen die de partij heeft gekregen tijdens de actie 'Oormerk Zorggeld'.

Op plaatsen waar de SP huis aan huis handtekeningen heeft verzameld, heeft men al eerder een kaartje in de bus ontvangen als dank.

Lees verder
13 januari 2016

ALV: Leden hebben het voor het zeggen

Foto: Cor van Londen

Op maandagavond 11 januari vond de jaarlijkse vaste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van SP Afdeling Veenendaal. Op de Algemene Ledenvergadering  (het hoogste orgaan binnen de afdeling) worden belangrijke besluiten genomen. Maar het is ook vooral gezellig.

Lees verder
13 januari 2016

Leden kiezen: Draagvlakbeginsel nog steeds leidend bij Koopzondag

Foto: Cor van Londen

Draagvlak onder ondernemers en winkelpersoneel blijft een voorwaarde voor SP voor een eventuele invoering van een koopzondag in Veenendaal. Hiertoe hebben de leden besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 januari jongstleden.

Lees verder
13 januari 2016

SP bestuursleden herkozen

Foto: Cor van Londen

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 januari jongstleden is Baukje Hiemstra herkozen als voorzitter. Ook penningmeester Nico van Ginkel en algemeen bestuurslid Charlotte Passchier zijn herkozen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier