h

Nieuws uit 2017

17 november 2017

Stop de tariefstijging van de Omgevingsdienst!

Foto: Baukje Hiemstra

€90,- per uur is behoorlijk duur!

Gisteravond (donderdag 16 november) is de Kadernota 2018 voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) besproken in de Raadscommissie. De ODRU wil haar tarief voor het komende jaar omhoog gooien met bijna 5%, waardoor ze bijna €90,- per uur gaan vragen - en de gemeente op jaarbasis €29.000,- meer betaalt. De SP ziet dat anders...

Lees verder
16 november 2017

Passende huisvesting nodig...

Foto: Cor van Londen

...maar College wil niet 'zondermeer bijbouwen'

Voor de uitstroom van mensen in de opvang is passende huisvesting nodig - en dus wordt de vraag naar sociale woningbouw (nog) groter. Dit houdt volgens het College van Burgemeester en Wethouders echter niet in dat er "zondermeer sociale woningbouw wordt bijgebouwd". Wethouder Overduin zei dit in de raadscommissie van 14 november, in antwoord op een vraag van SP'er Sietse van der Bij.

Lees verder
15 november 2017

TEAM SP volop actief!

Foto: SP Veenendaal

Vliegtuigen moeten omhoog, niet de btw

De wereld verander je niet door alleen te praten in zaaltjes. Nee; je moet samen met de mensen optrekken, en je samen uitspreken voor je doelen. Voor jezelf en voor elkaar.
De SP is een partij die dit bij uitstek begrepen heeft, en trekt er continu opuit om de wereld beter en socialer te maken. Zo ook in Veenendaal. Afgelopen zaterdag was de Veense SP zelfs opgedeeld om op verschillende plekken te werken aan die betere wereld...

Lees verder
11 november 2017

SP: "Verkoop die garages!"

Foto: SP Veenendaal

ACM en gemeente in de clinch

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt dat de gemeente Veenendaal aan oneerlijke concurrentie doet. Dit, omdat het verlies op de parkeergarages (dit jaar een half miljoen) gedekt wordt met belastinggeld. Dit mag niet, zo staat in de Wet Markt en Overheid, omdat commerciële garages geen belastinggeld hebben om verliezen aan te vullen.

De gemeente is het op punten niet eens met de ACM en is in beroep gegaan tegen deze uitspraak...

Lees verder
10 november 2017

De weg naar 2040

Foto: Jan Breur

Terugblik op de toekomst...

Vorige maand heeft de gemeenteraad de 'Strategische Visie 2040' unaniem aangenomen. De toekomst kan dus beginnen.
Maar... niet alleen de strategische visie zelf, maar vooral ook de weg er naartoe is bijzonder. Voor geen enkel beleidsdocument in de geschiedenis van Veenendaal is er zo hard ingezet op input van gewone inwoners...

Lees verder
7 november 2017

Overbodig artikel in de APV

Foto: Jan Breur

Zondagswet wordt niet afgeschaft

Er was nogal wat te doen om de laatste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). En met name het artikel waarmee de zes evenementen op zondag werden vastgelegd. Door de plannen van het kabinet Rutte III, blijkt dat artikel overbodig...

Lees verder

Pagina's

U bent hier