h

Nieuws uit 2017

16 december 2017

Aan de slag met het energieconvenant

De gemeente en het Veenendaalse bedrijfsleven gaan voor de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben ze, afgelopen zomer, een energieconvenant afgesloten. De bedrijven die zich aansluiten krijgen hulp om van start te gaan. Wie zich niet aansluit, kan vanaf nu rekenen op handhaving vanuit de Omgevingsdienst.

Lees verder
15 december 2017

Rekenkamerrapport re-integratie

Foto: Cor van Londen

pijnlijk, maar niet onverwacht.

Gisteravond (donderdag 14 december) is het rekenkamerrapport 'effectiviteit re-integratietrajecten' besproken in de raadscommissie. De rekenkamercommissie stelt ondermeer dat de effectiviteit van de reintegratie op klantniveau niet is vast te stellen. En er zit nogal een verschil tussen leefwereld en het systeem. Pijnlijke conclusies, maar niet onverwacht; stelt SP-lijsttrekker Jan Breur.

Lees verder
14 december 2017

Reclamemogelijkheden sportclubs: VOOR ELKAAR!!!

Foto: Cor van Londen

SP'er Sietse van der Bij was in mei nog een roepende in de woestijn, toen hij het - namens diverse sportclubs - vroeg om meer mogelijkheden om reclameborden te plaatsen. Noch de wethouder, noch de andere partijen zagen dit zitten. Maar nu de Welstandsnota ter discussie lag in de raadscommissie, bleek dat dit verzoek toch wordt gehonoreerd...

Lees verder
12 december 2017

Kwintelooijen: Veenendaal en Rhenen samen verantwoordelijk

Per 1 januari 2018 wordt het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied (UHVK) opgeheven. Dit betekent dat de gemeente Veenendaal samen met de gemeente Rhenen verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van recreatieterrein Kwintelooijen.

Lees verder
10 december 2017

Yolande's initiatief

Foto: Koffie, Cake & WMO

Een terugblik op 'Koffie, Cake & WMO' 2017

Yolande de Meer heeft achttien maanden strijd moeten leveren, voordat de gemeente haar de ondersteuning bood die zij nodig had bij haar dystonie. Argwanend werd ze van de zin "u bent echt de enige met deze klacht," die ze regelmatig hoorde. Daarom startte zij 'Koffie, Cake & WMO' - en de SP ondersteunde haar hierin...

Lees verder
9 december 2017

College: Parkeren in Veenendaal tegen marktconforme tarieven

Het college van Veenendaal heeft de gemeenteraad voorgesteld de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages aan te wijzen als dienst van algemeen belang in het kader van de Mededingingswet. Dit besluit volgt op een uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat Veenendaal geen kostendekkende tarieven hanteert voor haar parkeervoorzieningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier