h

Nieuws uit 2019

29 november 2019

Investeer in de politie

Foto: A.J. Breur

Brede steun voor motie

Jarenlange bezuinigingen op de politie zijn ook voelbaar in Veenendaal. Het politiebureau zal 2 dagen in de week gesloten zijn, een 44,5 uur per week minder open. Structurele oplossingen zijn nodig - net als snelle oplossingen voor de korte termijn.

Lees verder
26 november 2019

Samen verder naar het congres

Foto: Jan Breur

Samen de weg naar boven hervinden...

Op 14 december vindt het landelijke congres van de SP plaats. Hier wordt het congresstuk 'Samen Verder' vastgesteld, over de staat van de organisatie en het herstel van de klappen die we bij de afgelopen verkiezingen hebben gehad. Ook wordt bekend gemaakt wie er zitting gaan nemen in het nieuwe partijbestuur.

Lees verder
24 november 2019

Veenendalers Voor Vrede is terug!

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Vredesmars 2019

De traditie om op de zaterdag voor kerst een vredesmars te lopen, vindt ook dit jaar weer doorgang. Jan Breur heeft de handen ineengeslagen met Vredesinitiatief Veenendaal (ViV), en de organisatie van Veenendalers Voor Vrede 2019 is begonnen...

Lees verder
22 november 2019

Een geslaagd Novemberdebat 2019

Foto: AJ Breur

15-jarig jubileum: gelijkwaardigheid in een ongelijke samenleving

Het Novemberdebat bestaat dit jaar 15 jaar. De jubileumeditie vond afgelopen woensdag (20 november) plaats. Het thema was 'Gelijkwaardigheid in een Ongelijke Samenleving'. Hierover werd, onder leiding van SP-fractievoorzitter Jan Breur gesproken door Simon Timmerman (COC Midden-Nederland), Sunita Biharie (SP Apeldoorn) en Ruben Schoeman (VVD Veenendaal).

Lees verder
22 november 2019

COC ondertekent Veenendaal-verklaring

Foto: AJ Breur

Simon Timmerman, voorzitter van COC Midden-Nederland heeft afgelopen woensdagavond, 20 november, de Veenendaal-verklaring getekend. Hij deed dit op het Novemberdebat in activiteitencentrum Duivenwal, dat georganiseerd werd door de SP.

Lees verder
21 november 2019

Wijkservice uitgebreid met werknemers IW4

Vanaf 1 november zijn werknemers van IW4 gedetacheerd bij Wijkservice van gemeente Veenendaal. IW4 voert als sociaal werkbedrijf de participatiewet en re-integratietrajecten uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Werknemers van IW4 worden gedetacheerd naar gemeente Veenendaal en gaan onder aansturing van Wijkservice samen projecten uitvoeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier