h

Nieuws uit 2019

15 december 2019

Samen Vooruit!

Foto: SP

XXIV Congres - Slotstuk van een lange discussie

"De koffie is wat aan de sterke kant," zei Tilmann, en hij zette zijn bekertje neer. Jan glimlachte. "Dat ga je nog wel nodig hebben," antwoordde hij.
Het was 14 december 2019. Ze waren in het NBC in Nieuwegein, waar het vierentwintigste congres van de SP plaatsvond...

Lees verder
14 december 2019

De weg naar het congres

Foto: Jan Breur

Samen vooruit!

Vandaag is het zover. Het 24e congres van de SP.
Op dit congres wordt de uitslag van de bestuursverkiezing bekendgemaakt, en wordt het congresstuk 'Samen Vooruit' vastgesteld. Hierin staat de strategie beschreven om de partij weer te versterken en toekomstbestendig te maken.
Iets wat hard nodig is, na het pak rammel dat de partij kreeg bij de laatste verkiezingen...

Lees verder
13 december 2019

Straatintimidatie is niet te tolereren!

SP en VVD willen verbod in de APV

Naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van onder andere VVD en SP, heeft het College onderzoek gedaan om straatintimidatie in kaart te brengen. Hoewel straatintimidatie een serieus probleem blijkt, is het College niet voornemens om een verbod hierop op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). SP en VVD willen dit echter wel.

Lees verder
12 december 2019

Wat te doen met je fruit?

Foto: Jan Breur

Herkansing voor GFE-zuilen

Na een valse start in oktober, spreekt de gemeenteraad deze maand weer over het gescheiden afval van groente-, fruit- en etensresten in de hoogbouw. Het College heeft een nieuw voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Afgelopen dinsdag werd hierover gesproken in de raadscommissie.

Lees verder
9 december 2019

Rekenkamercommissie over cultuur

Foto: Jan Breur

"Ontwikkel een toekomstbeeld."

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar het cultuurbeleid in Veenendaal. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cultuur op de lange termijn naartoe wil. De rekenkamercommissie adviseert om tijdig te starten met het cultuurbeleid voor de periode na 2021. Daarbij moet er aandacht zijn voor heldere prestatieafspraken met de gesubsidieerde instellingen en de rol van de cultuurmakelaar.

Lees verder
6 december 2019

De Lampion 2019

Genomineerden bekend

De gemeente Veenendaal heeft vrijdag 6 december de genomineerden voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs De Lampion bekendgemaakt. Uit de 20 voordrachten heeft de jury er drie geselecteerd. Dit zijn Alie van Hooidonk, Harry van der Glind en Marian Bakker. Het publiek kan tot 16 december stemmen op hun favoriet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier