h

Nieuws uit 2020

30 januari 2020

SP steunt stakende scholen

Foto: SP Veenendaal

Belangrijk werk moet gewaardeerd worden

Vandaag en morgen (30 en 31 januari) staken de leerkrachten in het primair onderwijs. Ook in Veenendaal doen diverse docenten mee aan de protesten voor structurele oplossingen voor het lerarentekort en de te hoge werkdruk.

De SP staat achter de onderwijzers. Eerder deze week bezocht de partij verschillende scholen, om hen chocolaatjes te brengen als bedankje voor het belangrijke werk dat zij doen.

Lees verder
29 januari 2020

Hoe gaan wij om met onze monumenten?

Foto: SP Veenendaal

Kijk er nog maar eens goed naar...

Hoe gaat Veenendaal om met haar gemeentelijke monumenten? Die vraag is de afgelopen twee maanden verschillende malen gesteld. In zowel december als januari is erover gesproken in de raad(scommissie).

Lees verder
28 januari 2020

Simon, bedankt!

Foto: Baukje Hiemstra

Op zaterdag 18 januari vierde COC Midden-Nederland haar zeventigste verjaardag. Dit was tevens het laatste officiële optreden van haar voorzitter Simon Timmerman, die het COC in de regio flink op de kaart heeft gezet.

Lees verder
27 januari 2020

Voor Tobias

Foto: Sietse van der Bij

Cadeau op ledenbijeenkomst

Op zaterdag 10 augustus van het afgelopen jaar is Tobias Willem Passchier geboren; het eerste kind van Barbara Passchier en SP-fractievoorzitter Jan Breur. Ter gelegenheid daarvan mocht Breur op de ledenbijeenkomst van SP Veenendaal, afgelopen woensdag (22 januari) een cadeau in ontvangst nemen namens de kleine.

Lees verder
26 januari 2020

Nico van Ginkel-prijs 2020

Foto: Jan Breur

YOLANDE DE MEER

De Nico van Ginkel-prijs is dit jaar toegekend aan Yolande de Meer. De uitreiking vond plaats op de nieuwjaarsbijeenkomst van SP-afdeling Veenendaal, afgelopen woensdag (22 januari) in Wijkcentrum de Eglantier. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de Veense SP.

Lees verder
25 januari 2020

Coalitie laat hulpzoekenden in de kou staan!

Foto: SP Veenendaal

Voorstellen oppositie categorisch afgewezen

"Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij."
MATTHEÜS 25:40

Afgelopen donderdag (23 januari) is het integrale beleidskader voor het sociale domein vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat het beleid geschreven voor mensen met een hulpvraag in het kader van de WMO, de participatiewet, schuldhulpverlening en de jeugdwet.
Door strenge financiële kaders en ideologische wensdromen over zelfredzaamheid, worden deze mensen alweer meer op zichzelf aangewezen.

Oppositiepartijen kwamen nog met voorstellen om het beleid wat socialer te maken - maar deze werden categorisch door de coalitiepartijen weggestemd. Uiteindelijk is het beleidskader ongewijzigd aangenomen met steun van coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProV. De overige partijen (oppositie) stemden tegen het beleidskader.

Lees verder

Pagina's

U bent hier