h

Nieuws uit 2020

23 januari 2020

Sietse van der Bij - Clubheld van het jaar

Foto: Jan Breur

Zoals in 'de mensen van 2019' staat beschreven, is raadscommissielid Sietse van der Bij van onschatbare waarde voor SP Veenendaal. Maar niet alleen voor de SP is hij waardevol - ook voor zijn korfbalvereniging SKF staat hij klaar. Daarom is hij gekozen tot sportclubheld 2019 van de gemeente Veenendaal.

Lees verder
22 januari 2020

Wie wint de Nico van Ginkel Prijs?

Foto: Peter van de Rovaart

Vanavond vindt de jaarlijkse ledenbijeenkomst/nieuwjaarsborrel van SP-afdeling Veenendaal plaats. Een gezellige bijeenkomst, waarbij er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. En: waar de Nico van Ginkel Prijs wordt uitgereikt...

Lees verder
20 januari 2020

COC Midden-Nederland 70 jaar

Foto: Jan Breur

Het werk blijft nodig...

Afgelopen zaterdag (18 januari) was het exact 70 jaar geleden dat COC Midden-Nederland werd opgericht. Dit werd groots gevierd in de Nicolaïkerk in Utrecht, met toespraken van voorzitter Simon Timmerman en de burgemeester van Utrecht, Jan van Zaanen. Ook werd er in het Centraal Museum een tentoonstelling geopend ter gelegenheid van dit heugelijke feit.

Lees verder
17 januari 2020

Dit jaar duidelijkheid over toekomst Franse Gat!

Foto: Cor van Londen

Bewoners van het Franse Gat zitten al een tijd in onzekerheid. Veel woningen zijn niet meer in goede staat en het is onduidelijk wat er gaat gebeuren en wanneer. Maar voor 1 juli zal er een concreet plan van aanpak, inclusief een globaal tijdpad, zijn vastgesteld; zo is het voornemen van Patrimonium.
Dit blijkt uit de prestatieafspraken die de woningcorporaties met de gemeente zijn aangegaan.

Lees verder
16 januari 2020

VVD krijgt nul op rekest

Quasi-inbesteding welzijnswerk

In juni vorig jaar besloot de gemeenteraad om te stoppen met het aanbestedingscircus in het welzijnswerk - nadat de SP hier jarenlang op gehamerd had. Alleen de VVD stemde tegen.
Diezelfde VVD probeerde afgelopen dinsdag
(14 januari) in de raadscommissie om de andere partijen hierop terug te laten komen - maar iedereen hield voet bij stuk.

Lees verder
15 januari 2020

Laat de minima niet in de kou staan!

Foto: Jan Breur

Integraal beleidskader sociaal domein

Gisteravond (dinsdag 14 januari) is er in de raadscommissie gesproken over het 'Integrale Beleidskader Sociaal Domein'. Hierin worden de WMO, de Participatiewet en de Jeugdhulp vormgegeven; in samenhang met elkaar. Op donderdag 23 januari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Namens de SP voerde fractievoorzitter Jan Breur het woord. Hij vroeg hierbij in het bijzonder aandacht voor de positie van minima. Wat de SP betreft, is de tijd van bezuinigen in het sociale domein voorbij - en gaat er weer flink geïnvesteerd worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier